Tidig diagnos av bröstcancer kan rädda liv

Varje år drabbas omkring 200 000 kvinnor världen över av bröstcancer. Även fast den kan botas om den upptäcks i ett tidigt skede, så är bröstcancer ändå den främsta dödsorsaken bland kvinnor mellan 40 och 70 år. Av den anledningen rekommenderar läkare starkt att alla kvinnor årligen går på cancerscreening.

Bröstcancer innebär att vissa celler inuti bröstet börjar bete sig på ett sätt de inte borde. En normal cell mognar, fungerar, åldras och dör enligt en särskild biologisk cykel som är inprogrammerad i dess DNA. Cancerceller däremot, slutar kommunicera med resten av kroppen och förökar sig okontrollerat, samtidigt som de inte dör när deras tid är ute, vilket normala celler gör. Då bildas till slut en cancertumör och om den inte upptäcks i tid riskerar den att spridas till andra delar av kroppen.

Cancerscreening: varför är det så viktig?

Det är viktigt att ta hand om sig själv och sin kropp. Läkare rekommenderar att varje kvinna kollar och känner igenom sina bröst regelbundet framför spegeln. Helst ska detta ske en eller ett par dagar efter senaste menstruation, och om du befinner dig i klimakteriet väljer du en dag i månaden som du alltid gör detta. På så sätt är det enkelt att upptäcka förändringar i bröstet. I övrigt är det bra att ha som vana att gå till en gynekolog minst en gång om året, eftersom gynekologen då även kan känna igenom brösten och upptäcka förändringar som du själv har missat.

Du kan även undersöka brösten med hjälp av ultraljud eller mammografi. Den senare metoden används mest för kvinnor över 40 års ålder. Fördelen med mammografi är att även de minsta knutorna, som inte skulle kunna upptäckas manuellt förrän efter flera år, upptäcks tidigt. Ultraljudsundersökning i sin tur, används för kvinnor under 40 års ålder. Denna metod är framgångsrik i just den målgruppen, eftersom brösten hos unga kvinnor fortfarande består till mesta del av körtelvävnad. Det gör det lätt att upptäcka onormala förändringar, såsom knölar.

Olika stadier av bröstcancer

Det är otroligt viktigt att fastställa i vilket stadie cancern befinner sig, alltså hur långt gången den är. Detta görs genom en detaljerad läkarundersökning. Därefter kan läkaren rekommendera den behandling som är mest passande och försöka förutse sjukdomsförloppet. Visserligen är varje cancerfall unikt och är beroende av många olika faktorer som exempelvis det allmänna hälsotillståndet, östrogennivåer och receptorernas tillstånd, men det går att skilja mellan fyra stadier av cancer:

I stadium I är inte tumören större än 2 cm och sjukdomen har inte spridit sig till andra organ eller lymfkörtlarna.
I stadium II varierar tumörens storlek mellan 2 cm och 5 cm. Cancern kan även ha spridit sig till lymfkörtlarna men utan att skada eller påverka andra organ.
I stadium III är tumören större än 5 cm, vilket betyder att bröstet kan ömma, svullna och få en annan form. I det här stadiet har cancern påverkat lymfkörtlarna, huden, musklerna eller revbenen, men det finns inga metastaser i andra organ.
I stadium IV har metastaserna spridit sig till andra organ: lungorna, levern, lymfkörtlarna, huden, skelettet och hjärnan.
Eftersom symptomen på cancer stadium I knappt är märkbara är det väldigt svårt att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Ibland kan man dock upptäcka förändringar i bröstens form eller förstorade lymfkörtlar. Det är av den anledningen som läkare rekommenderar regelbunden cancerscreening. Från det att du fyller 20 år bör du genomföra ultraljudsundersökning vartannat år och från och med 40 års ålder bör du gå på mammografi lika ofta. För kvinnor över 50 år rekommenderas mammografi en gång per år.

Hur behandlar man bröstcancer?

Behandlingen av bröstcancer blir bättre och bättre i takt med den nya teknologin. För tillfället anses den mest avancerade behandlingen vara biologisk cancerterapi som använder kroppens eget immunförsvar för att besegra cancercellerna. Patienten injiceras då med artificiellt framtagna terapeutiska protein som bara påverkar cancercellerna och låter de friska cellerna vara. Denna behandling används dock bara på kvinnor med den defekta genen HER2, som leder till en mer aggressiv typ av cancer som de andra behandlingarna inte biter på.

En annan vanlig behandling av cancer är kemoterapi, eller cellgiftsbehandling. Den används som komplement till en operation där tumören avlägsnas. Denna operation finns i två varianter, beroende på sjukdomens stadie och omfattning. Antingen kan man endast ta bort själva cancersvulsten, eller så väljer man att avlägsna hela bröstet. Under cellgiftsbehandlingen används läkemedel för att döda cancercellerna och förhindra att de sprider sig ytterligare. Tyvärr påverkar denna behandling inte bara cancercellerna utan även kroppens friska celler, vilket ger obehagliga bieffekter som håravfall, illamående, diarré och kräkningar.

Om tumören är hormonkänslig sätter man in hormonell behandling. Syftet med denna behandling är att minska östrogennivån i kroppen eller förhindra att de binder sig till cancercellerna. Vid denna typ av behandling minskar cancercellernas tillväxt eller avstannar helt.

Precis som många andra typer av cancer kan bröstcancer komma tillbaka. Detta sker oftast inom fem år efter avslutad behandling, så det är viktigt att kvinnor som drabbats går på regelbundna återbesök. Dessutom skyndar man på återhämtningen med hjälp av en hälsosam livsstil: bra mat, regelbunden motion, avkoppling och en positiv attityd. Tänk på att med en bra inställning kan man komma långt!