Psykisk ohälsa

En psykisk sjukdom är ett tillstånd som påverkar en persons tankar, känslor eller humör och kan påverka hans eller hennes förmåga att relatera till andra och funktion på en daglig basis. Varje person kommer att ha olika erfarenheter och då även personer med samma diagnos.

Återhämtning inklusive meningsfulla roller i det sociala livet, skola och arbete är möjligt speciellt när du börjar behandlingen tidigt och spela en viktig roll i din egen återhämtningsprocessen.

En psykiska hälsotillstånd är inte resultatet av en händelse. Forskning tyder på flera sammankoppling orsaker. Genetik, miljö och livsstil kombineras för att påverka huruvida någon utvecklar en psykisk hälsotillstånd. En stressande jobb eller hem liv gör att vissa människor mer mottagliga liksom traumatiska livshändelser som är offer för ett brott. Biokemiska processer och kretsar samt grundläggande hjärnans struktur kan spela en roll.

Återhämtning och välbefinnande
En av 5 vuxna upplever ett mentalt sämre hälsotillstånd varje år. En av 20 lever med en allvarlig psykisk sjukdom såsom schizofreni eller bipolär sjukdom. Förutom det är den personen som direkt upplever en psykisk sjukdom är personens familj, vänner som också påverkas.

50% av psykisk ohälsa börjar med 14 års ålder och 75% av psykisk ohälsa utvecklas efter ålder 24. De normala personlighet och beteendeförändringar i tonåren kan härma eller mask symptom på en psykisk hälsotillstånd. Tidigt engagemang och stöd är avgörande för att förbättra resultaten och öka löftet om återhämtning.