Poliovirus sammanfattning

Du har säkerligen hört eller läst om det tidigare i tidningar eller skolböcker.Trots att det inte påverkar oss lika mycket idag som det en gång gjort så är det fortfarande ett högaktuellt och allvarligt problem på många ställen i världen – nämligen poliovirus. Sjukdomen polio är en jobbig sjukdom att tampas med, men lyckligtvis har förekomsten minskat radikalt de senaste åren till följd av massiva insatser i form av vaccinering och utbildning. Men än idag så upptäcks det nya förekomster av poliovirus, senast i Haiti år 2011. Sedan 1988 har polio minskat med över 99 % från uppskattningsvis 350 000 fall per år till så lite som 223 inrapporterade år 2012. Ofta hör man statistik och siffror om polio, men vad är det egentligen för sjukdom och hur påverkar den kroppen? För smidighetens skull går vi inte in i detalj på hur sjukdomen beter sig, men om vi skrapar lite på ytan ser vi snabbt att det är en mycket allvarsam sådan.

Polio finns i tre stycken olika varianter, varav några kan resultera i förlamning eller i värsta fall till och med död. Men i 95 % av fallen så upplever de smittade faktiskt inga symptom. En mindre mängd upplever problem som till exempel feber, illamående, bröstsmärtor m.m. Omkring 1 på 200 infektioner leder till permanent förlamning, oftast i regionerna kring midjan och nedåt. Dessutom så leder 10 till 15 % av fallen hos de förlamade ofta till dödsfall då muskulaturen för andningen kan paralyseras. Poliovirus drabbar alltså musklerna och det centrala nervsystemet mer än något annat – så med andra ord kan sjukdomen vara väldigt allvarlig i vissa fall, och att få läkarvård ifall man blir drabbad är kritiskt. Smittorisken att drabbas av polio är lyckligtvis låg, dels så är poliovirus nu för tiden mycket ovanligt – sen drabbar det i 50 % av fallen personer som är under 5 år. Själva viruset kan hittas i saliv och avföring hos de drabbade, och kan spridas via luften när personen nyser, hostar eller pratar. Det har även funnits fall då det spridits via mat eller förorenat vatten.

Som du säkert förstår är alltså poliovirus mest vanligt i väldigt drabbade och fattiga länder, och det existerar idag bara i ett par stycken världen över. Främst Afghanistan och Iraq, men även i ett antal afrikanska länder som exempelvis Nigeria och Chad. Skyddet mot polio i dessa länder kan vara bristfälligt, och det jobbas intensivt bland organisationer i världen för att vaccinera alla barn. Det finns nämligen inget botemedel mot poliovirus ifall man väl blivit drabbad, så det enda och bästa sättet att skydda sig är att bli vaccinerad. Det finns fyra stycken typer utav poliovaccin, och om ett barn blir vaccinerad flertalet gånger så kan de vara skyddade mot sjukdomen livet ut. Så med små insatser kan man göra en stor skillnad.

Det låter kanske konstigt att vi år 2013 fortfarande inte har utrotat polioviruset, men förekomsten har som tidigare nämnt minskat dramatiskt. Men även om det idag bara förekommer i fåtalet länder så är det viktigt att vi så fort som möjligt blir av med sjukdomen även där, annars finns risken att det sprider sig till andra utsatta områden och platser. Polio kanske inte är en modern och ny sjukdom – men ack så svår den är att utrota helt.