Mellanmål vid bantning – bra eller dåligt?

En svensk undersökning har tittat på effekten att tillåta mellanmål vid bantning. Man undersökte personer som fick professionell hjälp med sin övervikt (BMI högre än 30).

En grupp fick äta 3 måltider per dag, och en annan 3 måltider samt 3 mellanmål per dag. Då båda grupperna fick professionell hjälp betyder detta inte att gruppen med mellanmål åt mer, utan att de åt oftare.

Det visade sig efter 1 år att man inte kunde se någon större skillnad mellan grupperna. Båda grupperna hade gått ner i vikt med omkring 5 kilo i snitt, och båda grupperna hade minskat sitt intag av fett. Gruppen som inte fick äta mellanmål rapporterade att de åt mindre mellanmål än tidigare, medan gruppen som fick äta mellanmål nu åt oftare mellanmål än tidigare.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att denna studie visar att det inte spelar någon roll om man åter mellanmål eller inte, så länge man äter mindre vid de vanliga måltiderna.