Kultur bra för hälsan

I en undersökning om levnadsvanor och hälsa såg man att personer som ägnar tid åt kulturella aktiviteter, som att gå på konserter eller teater, har mindre risk att drabbas av cancer.

Exakt varför vet man inte. Man räknade bort andra faktorer som socialgrupp, inkomst och sjukdomar såg man att personer som gick på lite kulturella evenemang hade nästan dubbel så stor sannolikhet att drabbas av cancer.

En tanke är att det hänger ihop med att dessa personer är generellt mer stressade.