Kontinuerlig träning viktig för att hålla vikten

I en amerikansk studie har man jämfört två grupper som tränade olika mycket. En intensiv träningsgrupp, som förbrände ca 2500 kalorier i veckan, och en “normal” träningshrupp, som förbrända 1000 kalorier i veckan. När man följde dessa under 18 månader visade det sig att den intensiva gruppen hade en betydligt större viktminskning.

Det intressantaste var dock vad som hände efter att studien var klar. Många började träna mindre, och när man gjorde en uppföljning efter 2,5 år visade det sig att det inte längre fanns någon skillnad mellan de olika grupperna.

Förutom för några få individer, som höll fast vid de tidigare träningsreglerna. Dessa höll också vid den sista kontrollen fortfarande betydligt lägre vikt än de andra deltagarna.

Lärdom: hur mycket du har tränad innan spelar ingen roll, det är hur mycket du tränar nu som är relevant.

Optimera din träning

Personer som lever ett liv med en fullbokat almanacka ska läsa följande artikel på CNN. Här får man tips i hur man kan spara tiotals minuter men få samma träning.

Ur artikeln: “Trim gym time by alternating upper- and lower-body strength exercises and skipping the rest periods in between. For example, instead of resting for 60 seconds after a set of bicep curls, go straight to a set of lower-body moves”

Kanske lite väl extremt ibland, men har man ont om tid så har man.