Hur skyddar du ditt barn från rotavirus?

Rotavirusinfektion är vanligast under den kalla delen av året och manifesterar sig själv som enterit (inflammation i tunntarmen). Barn under 2 år drabbas hårdast. Den första infektionen är alltid den allvarligaste, där svåra komplikationer kan bli livshotande för barnet. Det är därför väldigt viktigt att känna till rotavirusinfektionen för att kunna förebygga dess utveckling.

Hur blir vi infekterade med rotavirus?

Sjukdomen orsakas av rotaviruset, som sprids från person till person via händer och kontakt med avföring och smittade föremål. Den permanenta värden av sjukdomen är människan, som bär viruset symptomatiskt eller asymptomatiskt. Viruset kommer ur den mänskliga kroppen via avföring och kan klara sig utanför den mänskliga värden i upp till 10 dagar. Smutsiga händer, förorenat vatten eller livsmedel gör det möjligt för viruset att ta sig in i kroppen och sedan angripa mage och tarmar. Små barn får ofta rotavirus från platser där många barn är samlade eller från föräldrar och syskon som lider av en mildare form av infektionen. Vuxna bär ofta på infektionen utan att uppleva några symptom.

Hur man kan känna igen Rotavirus?

Inkubationstiden för rotavirus är normalt 1-3 dagar. Illamående och kräkningar är vanligtvis de första tecknen på infektion. Feber följs senare av magsmärtor och diarré.

• Diarrén varar i 3-8 dagar. Avföringen är vattnig och skummig. Den insjuknade har avföring upp till 20 gånger per dag (kan variera).
• Febern varar normalt i 2 dagar. Febern är oftast mild, runt 38 grader.
• Besvärliga magsmärtor, oftast i hela magen. Små barn kan ibland inte uttrycka sin smärta och blir irriterade.
• Illamående och kräkningar kan förekomma upp till 8 gånger per dag.
• Dålig aptit.
• Hudutslag är ett sällsynt symptom för rotavirus. 5 mm stora fläckar som täcker kroppen kan dock förekomma.
• Symptom på uttorkning orsakat av illamående och kräkningar: törst, torr hud, minskad elasticitet i huden, torr mun, blek eller blåaktig hud, brist på urin (barnet kissar väldigt lite eller inte alls). Djupsittande ögon, nedstämdhet, trötthet,
ihålig fontanell och att barnet gråter utan att producera tårar är andra symptom. Komplikationer orsakade av uttorkning kan bli livshotande och det är väldigt viktigt att bibehålla vatten- och mineralbalansen i kroppen.
• Möjliga symptom på skador i luftvägarna; snuvig näsa, halsont och andra förkylningssymptom.

Rotavirusinfektion visar inte nödvändigtvis alla symptom som nämnts ovan. Symptom kan begränsas till kräkningar och diarré eller andra kombinationer av symptom.

Hur kan man undvika rotavirusinfektion?

God handhygien är absolut det mest effektiva. Det är viktigt att tvätta ditt barns händer ofta och att lära barnet att tvätta sina egna händer. De vuxnas hygien är också viktig eftersom de kan sprida infektionen utan att vara medvetna om att de är smittade. Efter blöjbyte, var noga med att inte röra vid något i hemmet förrän du har tvättat dina händer noga. På så sätt kan du förhindra att viruset sprider sig. Dessa åtgärder kommer också att hjälpa till att skydda dig själv och andra familjemedlemmar från infektionen. Rengör leksaker och andra saker som barnet kommer i kontakt med ofta, med hjälp av desinfektionsmedel. Undvik kontakt med personer som har diarré och låt inte ditt barn komma i kontakt med sjuka barn eller vuxna.

Vaccinering kan vara en annan möjlig åtgärd för att skydda mot rotavirusinfektion. Det finns två typer av levande rotavirusvaccin. Det är ett oralt vaccin som bör tas 2 eller 3 gånger och kan kombineras med andra vaccinationer. Det är viktigt att få den sista vaccinationen innan barnet blir 6 månader gammalt. Vanligtvis är det en månads mellanrum från en vaccination till en annan och barnet kan vaccineras så tidigt som vid 2 månaders ålder. Vaccinationerna är pålitliga och 85-100 % effektiva. Tala med din läkare för mer information.