Hjärt-lungräddning HLR

Hjärt-lungräddning
Med tidigt påbörjad hjärt-lungräddning kan du rädda liv på en familjemedlem eller vän vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Varje dag drabbas 20 personer av hjärtstopp i Sverige, endast 5-10% överlever. Följande artikel går igenom de olika utbildningsprogrammen inom HLR. För dig som har funderat på att själv bli instruktör finner du mer information om hur det går till och vad som krävs av dig. Vill du gå en grundutbildning hittar du här information om vilka olika som finns att välja mellan, har du själv barn eller någon närstående som ligger i riskzonen?

Utbildningsprogrammen inom hjärt-lungräddning även kallat HLR tas fram av stiftelsen svenska HLR rådet. Svenska HLR rådet baserar sina riktlinjer på European Resuscitation Journal (ERC). Var femte år revideras de nuvarande utbildningsprogrammen och om det finns anledning att göra några ändringar i det medicinska innehållet eller den pedagogiska metoden sker det då.

De utbildningsprogram som idag finns tillgängliga för allmänheten är Vuxen-HLR med hjärtstartare, Barn-HLR och D-HLR (D står för defibrillering).

Vuxen-HLR med hjärtstartare går igenom grunderna i HLR på vuxna samt hur man använder en hjärtstartare. Man får även lära sig hur man åtgärdar ett luftvägsstopp, när någon har satt i halsen. Denna utbildning rekommenderas till alla i samhället som vill lära sig HLR.

Barn-HLR går igenom hur man räddar ett barn vid hjärtstopp, barn delas här in i spädbarn och det äldre barnet. Behandlingsmetoderna skiljer sig mellan dessa två indelningar. Denna utbildning rekommenderas till alla som arbetar med, själva har barn eller helt enkelt vill lära sig hur man på bästa sätt räddar ett barn. Utbildningen kallas även livräddande första hjälp till barn.

D-HLR är en fördjupningskurs av Vuxen-HLR med hjärtstartare som fokuserar på hjärtstartare. Deltagarna får här träna i team på att rädda en person med hjärtstopp. Denna utbildning rekommenderas till de som har tillgång till en hjärtstartare.
De utbildningsprogram som finns tillgängliga för sjukvården är ovanstående program men även S-HLR (S står för sjukvårds), A-HLR och A-HLR barn.

Vid alla HLR utbildningar krävs det en viss typ av material. Grunden är HLR dockor anpassade efter varje specifik utbildning. Det finns till exempel vuxen dockor, barn dockor i form av helkroppsdockor eller halvkroppsdockor. Vid den praktiska träningen är det viktigt att en stor mängdträning möjliggörs. För att hinna med detta krävs det oftast att alla får träna på varsin HLR docka. I varje utbildning finns det en viss mängd praktisk träning som alla ska få tillfälle att utöva. Efter utbildningarna får deltagarna varsitt kompetensbevis som är giltigt i ett år efter utfärdandedatum.

Ett genomgående tema är mycket praktisk träning blandat med teoretiska delar. Den praktiska träningen skapar en handlingsberedskap inför en eventuell skarp situation. Att lära genom ett aktivt lärande har visat sig vara viktigt för att ta till sig ny kunskap och behålla kunskapen under en längre tid. Problemet med att enbart gå en utbildning en gång är att man glömmer fort. Det är därför viktigt att så ofta som en gång per år för allmänheten repetera HLR, för sjukvårdspersonal ska det helst ske var sjätte månad. Att få in detta i rutinera på sin arbetsplats är därför oerhört viktigt, speciellt om man även har en hjärtstartare på plats. Att ha egna instruktörer bland sina anställda kan hålla kostnaderna nere om man vill ha regelbunden träning i HLR. Nackdelarna med detta upplägg kan vara att de egna instruktörerna inte håller så många utbildningar och blir ringrostiga. Det är därför viktigt att alla HLR instruktörer får tid att upprätthålla sin kompetens genom att läsa in nytt kursmaterial, besöka HLR konferenser och liknande. Det är HLR instruktörens eget ansvar att hålla sig uppdaterad.