Havrefullkorn motverkar höga kolesterolvärden

En sammanställning av flera olika forskningsrapporter om havre och dess påverkan på kolesterol har gjorts. Denna sammanställning visar att det finns en sänkande effekt av att äta fullkorn havre jämfört med andra, finmalda, sädesslag.
Både sen totala kolesterolvärdet hade sänkts, och koncentrationen av det ‘onda’ kolesterolet LDL.

Forskarna som gjorde sammanställningen utrycker dock en vis skepsis, då de flesta studier omfattade endast ett tiotal personer och gjordes under en kortare tid. Och de var ofta finansierade av företag som säljer havre.

Sammanställningen omfattade 8 undersökningar på ämnet och sammanlagt 914 personer.