Category Archives: Okategoriserade

Shangri La diet – ät vad du vill

Shangri La är en ny diet som har dykt upp, och som har en helt klart annorlunda vinkel. Istället för att sluta äta vissa saker, som kolhydrater eller fett, ska man istället äta teskedar rent fett.

Effekten ska komma ifrån att det rena och smaklösa fettet utlöser signaler i kroppen om att man egentligen inte äter. Effekten blir att kroppen frigör en massa fett, för att kompensera det dåliga matintaget.
Att man på detta sätt förlorar i vikt ska bero på att ens hungerkänsla försvagas. Man blir inte lika sugen på mat och söttsaker längre, vilket leder till ett mindre intag.

Om det hela verkligen fungerar känns skeptiskt, men det ska bli intressant att följa i varje fall.

Mellanmål vid bantning – bra eller dåligt?

En svensk undersökning har tittat på effekten att tillåta mellanmål vid bantning. Man undersökte personer som fick professionell hjälp med sin övervikt (BMI högre än 30).

En grupp fick äta 3 måltider per dag, och en annan 3 måltider samt 3 mellanmål per dag. Då båda grupperna fick professionell hjälp betyder detta inte att gruppen med mellanmål åt mer, utan att de åt oftare.

Det visade sig efter 1 år att man inte kunde se någon större skillnad mellan grupperna. Båda grupperna hade gått ner i vikt med omkring 5 kilo i snitt, och båda grupperna hade minskat sitt intag av fett. Gruppen som inte fick äta mellanmål rapporterade att de åt mindre mellanmål än tidigare, medan gruppen som fick äta mellanmål nu åt oftare mellanmål än tidigare.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att denna studie visar att det inte spelar någon roll om man åter mellanmål eller inte, så länge man äter mindre vid de vanliga måltiderna.

Första lyckade försöken att bota diabetes

I Brasilien har de första experiment med operationer mot diabetes gjorts. Genom att ta stamceller från patienternas blod, har man lyckats få dem att få normala insulin nivåer, utan någon medicin.

Även om det är för tidigt för att vara säker på att det är hållbart, ger studien förhoppningar för framtiden.

Av de 15 barn som genomgick den relativ farliga operation fick ingen några allvarliga biverkningar, dock uteblev effekten för 2 av dem.

Alla patienter hade också bara typ I diabetes. Om effekten är densamma på typ II diabetes är oklart. Typ II är den som förknippas med övervikt, medan typ I är medfödd.

Fel träning kan leda till övervikt och diabetes

Att träna är bra. Det är en av de få saker som forskarvärlden är överens om. Men det är viktigt att träna rätt. 

Att börja träna för hårt kan t.ex. leda till musklerna bryts ner istället för byggs upp. Det samma gäller om man inte äter bra i samband med träningar.

Även vila är viktigt. Först då kan kroppen återställa sig.

– Man ska se till att man faktiskt har tid för träningspasset i sin kalender, inte pressa in det under lunchen och hoppa över maten vilket tyvärr väldigt många gör. Det är nog bland det sämsta man kan göra, säger överläkare Stefan Branth.

Gen för hjärtfel och diabetes identifierad

Genom att jämföra DNA från över 40.000 människor har man sett att en mutation på två bestämda delar av DNAt har ett samband med högre risk för hjärt- kärlsjukdomar. 

Det visade sig att var femte vit person hade dessa två mutationer. I människor med andra hudfärger visade sig inte detta sambandet.

Förutom att öka risken för hjärt- kärlsjukdomar gjorde en annan forskargrupp samtidigt upptäckten att två angränsande områden i arvsmassan påverkar diabetesrisken.

Därmed har man nu identifierad en liten bit i vår arvsmassa som verkar påverka våran hälsa avsevärt. Om detta leder till nya mediciner eller terapier är i dagsläget oklart.

Medicin mot övervikt på väg?

I senaste Nature kan man läsa om en amerikansk forskargrupp som lyckas förhindra och bota sjukdomar relaterade till övervikt hos möss. 

Även om det är en lång bit kvar, och medicinen inte testas på människor än, har man lyckats förhindra både åderförkalkning och diabetes hos försöksdjuren.
Samtidigt har även möss med dessa tillstånd blivit bättre efter att ha givits medicinen.

Ifall medicinen även skyddar mot andra sjukdomar vet man inte än, men spekulationer finns att den också skulle kunna skydda mot astma.

Sluta köp produkter med Aspartam

Det är vad Michael Jacobson, på amerikanska Center for Science in the Public Interest sade, efter att ha sett en senaste studie om Aspartam och dess cancerrisk.

Det är ett italienskt forskarlag som gjorde studien, där man utsatte möss för Aspartam haltig föda under hela sin livslängd. Man började redan när de fortfarande var i livmodern.
Studien visade tydligt att ett livslångt konsumerande av Aspartam ökar risken för cancer.

Som vi tidigare har berättat har Aspartam nyligen kommit att ifrågasättas som sötningsmedel igen. Detta trots att det varit i bruk ända sedan 80-talet.

Sol är bra för dig

Vi berätta tidigare om att vitmin D, som bland annat produceras i huden när man solar, har visat sig förebygga cancer.-1

Nu har en studie på karolinska institutet kommit fram till att personer som lever i soliga länder har mindre risk för cancer än personer som bor i mörkare länder.

Man undersökte detta genom att jämföra sannolikheten för personer som fått hudcancer att även utveckla andra cancertyper. Det visade sig då att personer som får hudcancer i soliga länder har mindre benägenhet att även få andra cancertyper.

Koffein och motion skyddar mot hudcancer

En ny studie, gjort på möss, visade att intag av koffein och frivillig motionering minskade möss risk att få hudcancer.

Att motion skyddar mot cancer var väntad, det har redan förekommit mycket forskning inom det område. Men att koffeinet också hjälpte var överraskande.

Mössen som klarade sig bäst fick springa i sitt motionshjul när de ville, och fick dagliga koffeinmängder motsvarande två koppar kaffe för en människa.

Man ska dock inte dra för snabba slutsatser, säger forskarna själva. Att kaffe skyddar mot hudcancer hos människor bevisar inte den gjorda studien.

Atkins bäst i jämförelsetest med andra dieter

I en undersökning i välrenommerade Journal of the American Medical Association (JAMA) jämförde man dieter med olika andelar kolhydrater mot varandra. I ett år följde man fyra olika grupper av medelålders överviktiga kvinnor.

Gruppen som följde Atkins metoden, som var den av dieterna med minst kolhydrater, gick det bäst för. En genomsnittlig viktminskning med 6% av sin kroppsvikt noterades, mot 2-4% för de andra dieterna.

En orsak som kunde ha bidragit till Atkin dietens framgång var att det var den enda dieten där det ingick att dricka vatten dagligen, hela 8 glas. Det visade sig att ifall man drack vatten minskade suget att dricka läsker eller andra energirika drycker. Detta kan ha orsakat en avgörande minskning av kaloriintaget.

De övriga dieterna var, ordning av mest kolhydrat innehåll till minst:

– Ornish dieten, som är en vegetarisk diet framtagen för att minska risken för hjärtsjukdomar. Den är väldigt strickt, speciellt med intaget av mängden fetter.
– Zone dieten, som är en diet som går ut på att balancera intaget av kolhydrater, fett och proteiner för att uppnå en bra hormonbalans (att vara i “the Zone)
– LEARN dieten, som följer de amerikanske näringslivsrekommdationerna.