Category Archives: Okategoriserade

Symptom och risker med kärlkramp

Kärlkramp är tillfälliga smärtor i bröstet orsakade av syrebrist i hjärtmuskulaturen, som i sin tur beror på någon form av hjärt- och kärlsjukdom. I många EU-länder är hjärt- och kärlsjukdomar en av de största dödsorsakerna. Allvarlig eller långdragen kärlkramp kan ofta varna för en kommande hjärtinfarkt, vilket är en av de dödligaste komplikationerna vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad orsakar kärlkramp?

Ischemi, eller otillräcklig blodförsörjning, är en cirkulationsrubbning. Hjärtat är ett organ som består av en blodpumpande muskel som behöver sin egen blodtillförsel och det får sitt blod genom blodkärl som kallas kranskärl.

Om kranskärlens hålrum begränsas (på grund av åderförkalkning eller kärlspasmer) eller om de täpps igen (på grund av proppbildning) så minskar blodflödet genom artärerna. Det leder till att hjärtat inte längre får tillräckligt med syre och man får symptom på kärlkramp.

Det är viktigt att poängtera att symptom på kärlkramp inte bara kan drabba äldre, utan även yngre personer som tidigare haft en mycket god hälsa.

Olika typer av kärlkramp

Det finns två huvudkategorier av kärlkramp: stabil och instabil.

Stabil kärlkramp

Vid stabil kärlkramp kan patienten ofta förutse när symptomen uppkommer. De framkallas framförallt vid ansträngning, exempelvis då patienten går raskt uppför trappor.

Ett vanligt symptom på stabil kärlkramp är smärta mitt på bröstet som ofta beskrivs som en åtstramning, hårt tryck eller krampartad smärta. Denna smärta uppstår vanligen bakom bröstbenet och sprider sig sedan till armen (oftast den vänstra), ryggen, nacken, axlarna eller nedre delen av käken. Hos en del patienter sprider sig smärtan till alla av de ovanstående kroppsdelarna medan den hos en del inte sprider sig alls. Kärlkramp är extra vanligt hos de som lider av diabetes och övervikt. Med smärtan följer ofta även andra symptom på kärlkramp, såsom matthet, yrsel, illamående, kräkningar och andnöd.

Vid stabil kärlkramp håller smärtan aldrig i sig längre än 10-15 minuter och den ger med sig om patienten får nitroglycerin (en medicin som utvidgar kranskärlen och på så sätt återställer blodtillförseln). Nitroglycerin går att få antingen som spray eller som tabletter man lägger under tungan. I båda fallen når medicinen snabbt ut i blodet och lindrar smärtan inom några minuter.

Instabil kärlkramp

Vid instabil kärlkramp förvärras symptomen plötsligt eller uppstår vid ovanliga tillfällen. Det kan betyda att åderförkalkningen har förvärrats eller att man håller på att få e hjärtattack. Instabil kärlkramp är särskilt farlig och patienten behöver omedelbar vård.
Sök vård om du:

• Upplever kärlkrampssymptom för första gången
• Får smärtor som varar längre än 15-20 minuter
• Inte blir av med smärtan inom 5 minuter efter att du tagit nitroglycerin
• Inte blir av med smärtan efter 3 doser nitroglycerin
• Upplever kärlkrampssymtom samtidigt med dödsångest eller svårigheter att andas.

Fortsätt ta nitroglycerin medan du väntar på ambulansen och om du har möjlighet, även 325mg aspirin. Det hindrar blodet från att koagulera och ser till att blodproppar inte bildas i de skadade kärlen. Om de tas precis i början av en infarkt kan aspirin ha en positiv effekt.

Var uppmärksam

Även om vi ser en ökning av hjärt- och kärlsjukdomar i Europa varje år så sjunker dödssiffrorna stadigt. Detta är främst tack vare nya behandlingar och metoder för att diagnostisera sjukdomen, men även tack vare att patienterna och deras närmaste är uppmärksamma på symptomen.
Genom att upptäcka kärlkrampssymptom och tecken på hjärtinfarkt tidigt kan man rädda liv. Om du misstänker att du, eller någon i din närhet, drabbats av instabil kärlkramp, följ råden ovan och tveka aldrig att kontakta läkare.

Migrän

Enligt siffror från Världshälsoorganisationen (WHO) lider upp till 10% av den vuxna befolkningen av migrän. Det handlar inte om vanlig hederlig huvudvärk och det kan vara svårt för utomstående att föreställa sig hur det känns att drabbas av detta. Migränhuvudvärk kommer ofta tillsammans med rejäl smärta, även om smärtstyrkan varierar från individ till individ. Smärtan kan hålla i sig i alltifrån några timmar till ett par dagar och vara så stark att man hindras att leva sitt vardagliga liv. En del kan ha svårt att arbeta, vilket blir problematiskt om arbetsgivaren har satt en deadline som måste hållas. Den här artikeln kommer att diskutera några av de potentiella behandlingar som finns tillgängliga för patienter med migrän.

Det kan vara svårt att välja den lämpligaste behandlingsformen

Tyvärr finns det inget läkemedel som kan bota migrän helt, eftersom forskarna ännu inte lyckats hitta orsakerna bakom sjukdomen. Lyckligtvis är det något som flera forskargrupper för närvarande studerar och förhoppningsvis kan de hitta både orsakerna bakom migrän, samt ett botemedel.
När man först känner av en migränattack kan det hjälpa att lägga sig ner i ett tyst och svalt rum med dämpad belysning. Det är viktigt att ta smärtstillande tabletter så fort migränen börjar för att få bukt med den innan den blir värre. Alla har olika tabletter som fungerar för dem – det kan vara exempelvis anti-inflammatoriska eller smärtstillande. Det kan även hjälpa att ta tabletter mot illamående.

När receptfria läkemedel inte hjälper mot din migrän kan din läkare skriva ut särskild migränmedicin. De verkar på så sätt att blodkärlen i huvudet drar ihop sig, eftersom forskare tror att det är utvidgade blodkärl som orsakar smärtan. Dessa läkemedel tillhör den nya generationens migränmedicin och har visat sig vara effektiva mot huvudvärk. Men de kan även föra med sig bieffekter. Det kan hända att du behöver ta hjälp av både receptfria och receptbelagda preparat för att minska smärtan, men du bör alltid konsultera din läkare innan du kombinerar dem.

Ett annat alternativ är att ta förebyggande medicin, men då behöver du ta dessa regelbundet under 3 till 18 månader. Det är dokumenterat att de patienter som tagit dessa mediciner inte drabbas av migrän under den tid de tar medicinen, och den positiva effekten kan hålla i sig även efter att de slutat medicinera.

Det är viktigt att man är försiktig med att medicinera under alltför lång tid, eftersom det kan ge bieffekter såsom tarmproblem, leverskador eller kronisk huvudvärk. Dessutom kan regelbunden medicinering leda till beroende, vilket i sin tur betyder att du behöver högre doser för att nå önskad smärtstillande effekt.

Medicinering behöver inte vara den enda lösningen

Det finns alternativ till den vanliga migränmedicinen. Ett exempel är Botulinum toxin, som de flesta känner igen som ”botox” och som vanligtvis injiceras för att släta ut rynkor. Injektioner med Botulinum toxin A i olika delar av ansiktet och nacken hjälper musklerna att slappna av och på så sätt minska smärta vid migrän. Det kan hända att man behöver upprepa behandlingen var 3-4 månad, men metoden har visat sig vara effektiv i behandling mot migrän.

En av de nyaste behandlingarna mot migrän innefattar elektrisk nervstimulering. Det låter kanske läskigt, men det är en enkel och smärtfri behandling. Det går till så att en liten metallring fästs på huvudet och sedan sänder ut impulser till nerverna i närheten för att minska huvudvärk. Tyvärr är detta fortfarande en dyr behandling och är därför inte tillgänglig för alla.

En del människor använder sig istället av kalla eller varma trasor som de trycker mot det ställe på huvudet där det gör ont. Ett annat sätt är att använda fingrarna för att sätta tryck på det ställe där det gör som ondast. För att förebygga migrän har det även visat sig bra med massage, eftersom stress i allmänhet kan framkalla migrän.

Sammanfattningsvis är det alltså svårt att finna ett långsiktigt botemedel för migrän. Därför rekommenderas de som lider av migrän att inte bara ta medicin mot sin sjukdom utan även försöka att leva hälsosamt. Framförallt bör man undvika stress och trötthet eftersom det är faktorer som ofta utlöser migränattacker.

Vem har rätt till assistansersättning

Vem har rätt till assistansersättning och personlig assistans?
Rätten till personlig assistans finns inskriven i LSS – lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 § 2. Kommunen har ett basansvar för den personliga assistansen men stat och kommun har ett delat finansiellt ansvar. Statens ansvarstagande regleras bland annat i lag (1993:389) om assi-stansersättning, LASS. Personer som:
tillhör personkretsen och har ett grundläggande behov (behov av assistans för att kunna inta måltider, klä på och klä av sig, personlig hygien, kommunicera med andra eller som har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättningen) som är större än 20 timmar per vecka och som inte får sina behov tillgodosedda på annat sätt, har rätt till biträde av personlig assistent enligt 9 § 2 LSS och assistansersättning enligt LASS.

Försäkringskassan och kommun om assistansersättning för personlig assistans
Det betyder att Försäkringskassan finansierar den del av assistansen som överstiger de första 20 timmarna. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Om det grundläggande behovet är 20 timmar eller lägre per vecka är det kommunen som enligt LSS är ansvarig myndighet.

Kommunen ska, när den beviljar antal timmar personlig assistans, även ta med behov av personlig assistans för andra personliga behov utöver de grundläggande behoven. Den som beviljas personlig assistans genom kommunen kan också erhålla insatsen i form av ekonomisk ersättning. Till utformning och storlek bör den ekonomiska ersättningen följa samma principer som tillämpas av Försäkringskassan. Kommunens skyldighet att, om den inte själv tillhandahåller den personliga assistansen, ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans ska utgå från de verkliga kostnaderna för insatsen.

Assistansersättning och försäkringskassan

Assistansersättning och försäkringskassan samt personlig assistans
Assistansersättning och försäkringskassan hänger ihop pga. försäkringskassan gör bedömning om hur många timmar en person med funktionsnedsättning ska få utifrån ett givet behov, detta beslut i form av pengar kallas assistansersättning. Beslutet om assistansersättning är baserat på en ansökan som oftast assistansbolaget hjälper till med. Man talar om grundläggande behov och räknar ihop det i enlighet med regler som försäkringskassan ger information om.

Varför har det blivit så svårt att få assistansersättning ?
Lss branschen och framförallt affärsområdet personlig assistans har länge varit i blåsvädret i media. Detta har att göra med många olika saker. Men främst är det pga riskkapitalbolag på ett smart och retsamt sätt tjänat pengar på funktionshindrade människor och dessutom skattebetalarnas pengar. De har bl.a.använt sk. räntesnurror och fula knep för att tjäna så mycket pengar som möjligt. En annan anledning är att assistansbolag ofta gör vinster som ägarna delar ut till sig själva. Mao tjänar dem pengar på dem som har det tuffare än oss andra och då på skattebetalarna bekostnad. Fusk med assistansersättning har även i stor utsträckning förekommit och det har gjort media intresserade som ytterligare kryddat på det dåliga rykte som tyvärr branschen har inom.

Assistansersättning för personlig assistans

Assistansersättning är en förutsättning för personlig assistans.

Vad är assistansersättning?
Assistansersättningen för personlig assistans är ett bidrag till den ersättningsberättigade för kostnader denne har för sin personliga assistans. Med assistansersättningen kan den enskilde själv anställa en eller flera personliga assistenter eller mot ersättning anlita kommunen eller annan assistansanordnare som arbetsgivare för dessa.

Kunden väljer arbetsgivare för assistansersättning
Rätten att välja arbetsgivare har tillkommit för att tillförsäkra enskilda assistansberättigade självbestämmande och avgörande inflytande över utformning och innehåll i den egna assistansen. assistansersättning-personlig-assistansOm den enskilde önskar ha någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med som personlig assistent måste en fristående assistansanordnare eller kommunen vara arbetsgivare för den som utför assistansen.

Den ersättningsberättigade kan även välja att ha flera olika arbetsgivare för sin assistans. Den administrativa begränsning som finns är att Försäkringskassan, enligt RAR (Riksförsäkringsverkets allmänna råd) 2002:6 till 11 § förordningen om assistansersättning, endast bör betala ut ersättning till en person eller verksamhet. Om det inte är till den ersättningsberättigade sker utbetalningen normalt till den assistansanordnare som administrerar huvudparten av beviljade assistanstimmar.

 

 

Psykologins historia i kortform

Psykologi är en av de yngre vetenskaperna, och i sällskap med bl.a. genusvetenskap och nationalekonomi en av de mest ifrågasatta. Det är helt enkelt svårt att göra etiska experiment inom psykologin, och alla resultat blir kraftigt ifrågasatta, eftersom det nästan alltid går att tolka resultatet av ett experiment på mer än ett sätt. Trots, eller kanske snarare just tack vare detta faktum, är psykologin en mycket intressant vetenskap.

Att psykologin är en ung vetenskap stämmer inte riktigt. De frågor som psykologerna ställer sig idag har naturligtvis gäckat mänskligheten mycket länge. Antikens filosofer intresserade sig för en hel del av dessa frågor, men man kan inte påstå att de bedrev psykologisk forskning i modern bemärkelse. Filosoferna vid denna tid var framför allt upptagna med att skapa kongruenta världsbilder, som förklarade såväl hur människan och världen fungerade som hur det politiska livet borde organiseras.

Den förste psykologen
Genom historien har många läkare och andra som på ett eller annat sätt arbetat med sjukdomar kommit i kontakt med mentala sjukdomar och vanföreställningar, som varit svåra att klassificera och bota. Ibland har sjukdomsstämpeln varit ett sätt att tvinga människor med obekväma åsikter till tystnad, eller att helt enkelt slå ned på beteenden som de styrande inte har gillat. I många länder är detta fortfarande förekommande.

Den allra förste att specifikt intressera sig för de psykologiska aspekterna av människans tillvaro, och den förste att kalla sig psykolog (efter grekiskans psyche=själ + logos=vetenskap) var tysken Wilhelm Wundt. Wundt öppnade ett laboratorium för psykologisk forskning vid universitetet i Leipzig 1879. Han gav även ut den första läroboken i psykologi, och gjorde studiet av själen till ett eget ämne, skilt från både medicin och filosofi.

Wundts efterföljare
Den tidiga psykologin förknippas mycket med det tyska språkområdet, men faktum är att betydande framsteg gjordes även på andra håll. Ivan Pavlovs experiment på hundar gav teorierna om betingning, och den allra första psykologikliniken grundades av Lightner Witmer vid University of Pennsylvania i Philadelphia 1896. De psykologiska teorierna började också att inkorporeras i andra vetenskaper, som pedagogik, juridik och ekonomi.

Det går dock ej att tala om den tidiga psykologin utan att nämna österrikaren Sigmund Freud, född i vad som idag är Pribor i Tjeckien. Freud kallade dock sin metod för psykoanalys och inte för psykologi.

En mer konkret psykologi
Freud hävdade att de flesta psykiska problem beror på upplevelser i barndomen. Detta har kritiserats av en del vetenskapsteoretiker, som har hävdat att detta är ett exempel på dålig vetenskap, eftersom Freuds rön egentligen inte går att vare sig verifiera eller falsifiera genom experiment. Det har fått psykologer under 1900-talet och framåt att söka efter nya, mer handgripliga sätt att förklara och utforska det mänskliga beteendet.

En sådan teori är behaviorismen, som framför allt var populär på 1960-talet, och då inte bara inom psykologin. Behaviorismens upphovsman var John B Watson, men den som gjorde teorin känd var B.F. Skinner. I korthet handlar behaviorismen om att studera människors beteenden, och utifrån detta göra förutsägelse om deras framtida handlande. Mot 1900-talets slut ersattes behaviorismen av den kognitiva teorin som den dominerande teorin. De kognitiva psykologerna samlade in data från många olika fält för att förstå hur människans medvetande verkligen fungerar.

Bättre hälsa genom användning av kollodialt silver

Kollodialt silver är silver i finfördelad form. De minsta partiklarna i kollodialt silver kan vara mindre än 1000 nanometer. Inom hälsokostbranschen har kollodialt silver fort blivit mycket populärt. Rent silver är rentav helt ogiftigt för kroppen eftersom den har ett effektivt utrensningssystem. Eftersom silver är ett naturligt grundämne förekommer även silver i den mat vi äter och det vatten vi dricker.

Sedan antikens dagar har silver använts som bakteriehämmande substans. Det var i slutet av 1800-talet som det användes som en aktiv antibakteriell substans i en rad skilda mediciner. Det var mediciner som läkemedelsindustrin själva marknadsförde.

Studier visar att silverjonerna inte påverkar de goda tarmbakterierna acidofilus samt bifidus, vilket beror på att de grampositiva mjölksyrabakterier har en tjockare cellvägg än de patogena gramnegativa bakterierna.

När en tarm består av stora bakteriesamlingar så förmår inte silvret genomtränga dessa. Därav har små mängder kolloidalt silver ingen negativ verkning på de goda tarmbakterierna. För att nå långt ner i tarmen kan man mixa ner en matsked kollodialt silver i ett dricksglas med vatten. Om man dricker det kvickt så hittar det kollodiala silvret och vätskan längre ned i tarmen. En tesked kolloidalt silver om dagen ser till att immunförsvaret kvicknar till.Kollodoalt silver är effektivt för sårläkning. Silverjoner snabbar upp läkningsprocessen och skapar stamceller i sårområdet. Som mest effektivt läker såret 50 % snabbare, och utan ärrvävnad. Därutöver kan man kombinera denna metod med kosttillskottet MSM som bidrar med svavel som är ett strukturskapande mineral. Det innebär att läkningen går ännu snabbare.

Den som bränner sig kan med fördel behandla det brännskadade området med kollodialt silver. Antingen trycker man en indränkt kompress alternativt så sänker man ner hela den brända kroppsdelen i kollodialt silver. På detta vis utvecklas sällan någon brännblåsa och smärtan klingar snabbt av. Möjligtvis blir huden lite hårdare på det behandlade området men förhårdnaden brukar trilla av efter några dagar.

Den som har besvär med herpes och afte kan dämpa dessa symptom genom att ta lite kollodialt silver på en bomullspinne som sedan hålls mot det drabbade området.

Vattenkoppor hos barn kan på ett effektivt sätt lindras med hjälp av kollodialt silver. De kliande utslagen får lindring genom att en tesked kollodialt silver intas varje eller varannan timma. Det är även effektivt att duscha huden med kollodialt silver mellan varven. Inte nog med att utslagen läker snabbare det blir även lindrigare ärrvävnad.

Vad gäller framförallt kvinnor som brukar drabbas av upprepande urinvägsinfektioner så kan kollodialt silver vara hämmande för besvären. Några teskedar dagligen har preventiv effekt.

En svamp som uppträder ihop med de goda bakteriestammarna i tarmen är candida. Vid upprepade anibiotikakurer är det inte sällsynt att candida sprids ut i blodet vilket innebär ohälsa och sug efter socker. Kollodialt silver är effektivt för att avstyra spridningen.

Att inta kollodialt silver när man har drabbats av kol innebär lättare andning och kräver inte lika mycket syrgas. Det brukar räcka med ett par teskedar kollodialt silver några gånger om dagen. Att kollodialt silver underlättar för de som drabbats av kol är även ett gott exempel hur silvernanopartiklarna suger åt sig syre och hjälper till att forsla det ur kroppen. Därutöver dämpar silvret den fortgående inflammationen i lungorna.

Virussmittan hepatit C behandlas inom sjukvården med hjälp av starka mediciner och kan då och då ha besvärliga biverkningar. Virusnivåerna kan tas ner med hjälp av kollodialt silver. I vissa fall så lågt att de inte längre är mätbara. I de flesta fall så nivån medför att ett förhållandevis normalt liv kan levas.

Kontinuerlig träning viktig för att hålla vikten

I en amerikansk studie har man jämfört två grupper som tränade olika mycket. En intensiv träningsgrupp, som förbrände ca 2500 kalorier i veckan, och en “normal” träningshrupp, som förbrända 1000 kalorier i veckan. När man följde dessa under 18 månader visade det sig att den intensiva gruppen hade en betydligt större viktminskning.

Det intressantaste var dock vad som hände efter att studien var klar. Många började träna mindre, och när man gjorde en uppföljning efter 2,5 år visade det sig att det inte längre fanns någon skillnad mellan de olika grupperna.

Förutom för några få individer, som höll fast vid de tidigare träningsreglerna. Dessa höll också vid den sista kontrollen fortfarande betydligt lägre vikt än de andra deltagarna.

Lärdom: hur mycket du har tränad innan spelar ingen roll, det är hur mycket du tränar nu som är relevant.

Optimera din träning

Personer som lever ett liv med en fullbokat almanacka ska läsa följande artikel på CNN. Här får man tips i hur man kan spara tiotals minuter men få samma träning.

Ur artikeln: “Trim gym time by alternating upper- and lower-body strength exercises and skipping the rest periods in between. For example, instead of resting for 60 seconds after a set of bicep curls, go straight to a set of lower-body moves”

Kanske lite väl extremt ibland, men har man ont om tid så har man.

Fettintaget

En enda fettrik måltid räcker för att ge negativ hälsopåverkan

En ny amerikanske studie har visat att det räcker med en enda fettrik måltid för att kroppen ska uppvisa högre blodtryck vid stress.

Att fettintaget och stress responsen är sammankopplade vet man sedan innan. Men nu visar det sig att ifall man äter en fettrik frukost så mår kroppen sämre av stress under dagen. Även om man annars äter en normal diet.

Tidigare har man alltid antagit att effekten kommer från långtidskonsumtion av fettrik mat.

Farligare att vara perfektionist?

Att vara perfektionist kan vara dåligt om man hamnar i stressiga situationer. Det har en schweizisk studie visat.

Man undersökte hur patienter reagerade på att hamna i stressiga situationer, som att göra ett matteprov inför åskådare och gå på en arbetsintervju. Det visade sig att personer som hade blivit diagnosticerade som perfektionister hade betydligt högre kortisol värde i sitt saliv, och att detta värde förblev högre under en längre tid.

Kortisolvärdet är en direkt indikator av hur stressad kroppen känner sig.

Psykologen Barry Schwartz har också gjort liknande undersökningar, där han försöker förklarar varför perfektionism kan få en person att må dålig i vårt samhälle.