Svärdsjö Begravningsbyrå AB

Svärdsjö Begravningsbyrå är auktoriserad av Sveriges Begravningsbyrås Förbund. För att en begravningsbyrå ska bli auktoriserad krävs att de som arbetar där har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Att förlora en nära vän eller anhörig hör till en av livets mest omvälvande händelser. Det är därför naturligt att känna stor osäkerhet inför sådant som måste tas om hand inför en begravning. Ett bra råd är att du inte ha för bråttom. Du är välkommen att vända dig till oss närhelst du vill. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver.

Att planera inför sin egen bortgång kan kännas underligt när man är mitt i livet. Men det är faktiskt då du bör göra det och du ska se det som en omtanke om dina efterlevande. Omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om dina önskemål den dag då du inte längre kan ge uttryck för dem själv. Omtanken att alla kostnader för din begravning är garanterade – vad som än händer.

 

Svärdsjö Begravningsbyrå AB
Björkvägen 2,
790 23 Svärdsjö
0246-104 26