Öarnas Begravningsbyrå

Nyckelorden i vår verksamhet är närhet, omtanke och service. Vi erbjuder hjälp med allt inom begravningar och familjejuridik såsom bouppteckningar, gåvobrev, testamenten och äktenskapsförord med mera.  Begravningsceremonin kan genomföras enligt olika religiösa eller borgerliga ordningar. Vanligast är att begravningen sker enligt Svenska Kyrkans ordning eller en frikyrkas ordning.

Vid dödsfall uppstår ofta många komplicerade frågeställningar. Därför är det viktigt att ta professionell hjälp för att förhindra att misstag begås och att missförstånd uppstår. Finns det fler än en delägare i dödsboet upprättas ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet.

Öarnas

Öarnas Begravningsbyrå
Västra Vägen 9
475 42 Hönö
Tfn 031-96 70 40