Hultströms Begravningsbyrå

Vår målsättning är, att Du alltid i förtroende kan vända Dig till oss i vetskapen om att få trygg och kunnig hjälp med allt som aktualiseras vid ett dödsfall. HultströmsVi är ett familjeföretag som finns tillgänglig för alla när ett dödsfall inträffat.
Med respekt och omtanke vill vi bidra till att begravningen blir värdig och personlig. Vi hjälper till med allt det praktiska kring ett dödsfall, att visa vilka valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp med.
Ju mer du och dina närmaste kan engagera er, desto mer personligt utformad kan begravningen bli. Att delta i förberedelserna är också ett sätt att göra döden verklig.
Vid besöket på byrån, eller om du vill att vi skall komma hem till dig, går vi tillsammans igenom de olika önskemål och valmöjligheter som finns.

Som auktoriserad begravningsbyrå är vi underställda höga krav på kompetens och etik. Det första kravet handlar om respekt. Respekt för den döde, för de efterlevande och för dödsboets pengar.
Vårt yrke som begravningsrådgivare handlar till stor del om att förmedla kunskap om de möjligheter som finns. Men behoven är olika beroende på vilken relation man hade till den döde. Den som ska ta ansvaret för begravningen eller dödsboet behöver helt naturligt en mer omfattande kunskap än den som bara deltar som en gäst vid begravningen eller minnesstunden.

Rydbergsgatan 4, Stöpen
541 70 Skövde
Telefon: 0500 – 46 11 60