Fredahl Kistor och urnor

Vid sidan av den egna produktionen av kistor, urnor, svepningar, kistpallar, ljusstakar och mullställ bedriver företaget även en omfattande grossistförsäljning av tillbehör för begravningsbranschen. FredahlVårt utbud präglas av hög kvalitet, god design, miljöanpassning och ett brett produkturval som underlättar det personliga valet. Vår styrka är det breda produktutbudet, som på ett attraktivt sätt kombinerar god design med hänsyn till miljön. Huvuddelen av försäljningen går till lokala svenska begravningsentreprenörer. En växande andel av produktionen exporteras till Norge och Danmark, där Fredahl under 1900-talets två sista decennier etablerade verksamhet via egna dotterbolag.
Fredahls leveranser sker till 85% med egna fordon som drivs med miljödiesel. Vi strävar hela tiden efter att optimera våra rutter, så att körsträckan och därmed luftföroreningarna kan minimeras. Ambitionen är att använda de mest miljövänliga drivmedlen, så snart de blir tillgängliga på marknaden.

Fredahl
Box 34
520 43 Åsarp
Tel: 0515-77 72 00