Ernstssons Begravningsbyrå

När en anhörig går bort kan det vara svårt att orka tänka på allt. Vi vill informera och stödja i en svår stund. Vi har fått förtroendet att hjälpa de flesta familjerna i vårt område i flera generationer. Det är en fråga om trygghet att välja en auktoriserad begravningsbyrå. Byrån måste följa SBF:s stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning. Kontroll av att byrån uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.

Inför och under begravningen finns det ett antal saker som vi på Ernstssons Begravningsbyrå kan hjälpa er med, både genom att vara på plats och hjälpa till eller att helt enkelt bistå med information och svar på frågor som ni kan ha.

Ernstssons Begravningsbyrå

Ernstssons Begravningsbyrå i Ed
Hantverkargatan 7
Box 68, 668 21 Ed
Telefon: 0534-613 33