Passal AB

På Passal är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Kunder, assistenter, anhöriga och kontorsanställda, alla har lika viktiga roller. Passal är till för människor, människor med funktionsnedsättning i behov av personlig assistans. På Passal är det självklart att alla människor är lika olika och alla vill leva olika liv. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ett liv som svarar mot den enskilda människans önskemål. Om du har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan då få hjälp av en personlig assistent med det som du inte klarar av själv.

Runt varje kund finns en assistanskoordinator som har ett helhetsansvar för kundens assistans. Både kunden och kundens assistenter vet alltid vem de ska vända sig till för att få med frågor och funderingar.

Assistanskoordinatorerna jobbar proaktivt för att förebygga eventuella problem samt jobbar för att hitta nya individuella lösningar.

Passal

Skeppet Ärans V. 19
426 71 Västra Frölunda
Tel 010-707 78 00