Hjärnstyrkan Assistans AB

Namnet Hjärnstyrkan kommer sig av att företaget i början specialiserade sig på att anordna assistans för personer med förvärvade hjärnskador. I dag anordnar företaget personlig assistans för både barn och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, personer med olika typer av hjärnskador, både medfödda och förvärvade, personer med neurologiska sjukdomar, samt personer med autismspektrum-tillstånd.
Vi anordnar personlig assistans för barn och vuxna med olika typer av medfödda och förvärvade funktionsnedsättningar. Vi har kontor på Frösön och i Sundsvall.

Hjärnstyrkan

Hjärnstyrkan Assistans AB
Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
060-15 22 10