HittaAssistans

Vi finns här för att du som brukare eller anhörig ska slippa leta och oroa dig och istället kan fokusera på det som är viktigast för dig, medan vi letar efter assistansbolaget som kan tillgodose dina behov. Efter att personligen under lång tid varit i kontakt med brukare, personliga assistenter och anhöriga så fick vi idén att starta en oberoende förmedlingssida inom personlig assistans för människor med funktionshinder som har, eller är berättigad till personlig assistans enligt LSS lagen.

För att få personlig assistans får du inte ha fyllt 65 år eller bo i gruppboende. Har du beviljats personlig assistans innan 65-årsdagen behåller du hjälpen även efter att du fyllt 65 år. Försäkringskassan omprövar rätten till personlig assistans vartannat år. Då kan antalet assistanstimmar öka eller minska om behovet förändrats. Antalet assistanstimmar utökas inte när du fyllt 65 år.

LSS Lagen gäller för:
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vi känner till aktörerna i branschen väl och rekommenderar bara företag som vi vet är seriösa och uppfyller våra hårda krav. Självklart gör vi en uppföljning när du hittat företaget du vill anlita för att försäkra oss om att du är nöjd med ditt val.

-1

Farkostvägen 8
18135 LIDINGÖ
Telefon: 08 533 32 633