Frösunda Omsorg

Frösunda erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi finns med lokala assistanskontor från Kiruna till Malmö. Frösunda startade redan 1994 med idén att personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att ta del av dess utbud och aktiviteter. Med 20 års erfarenhet vet vi vad våra kunder vill ha. Men vi lyssnar hela tiden för att bli ännu bättre.

Frösunda är beviljad tillstånd av Socialstyrelsen och är godkänd utförare inom personlig assistans.

Vår verksamhet Funktionsnedsättning vänder sig till dig med omvårdnads- och stödbehov enligt LSS. Det kan handla om daglig verksamhet, eget boende, korttidsboende, coachning och ledsagarverksamhet eller skolor och erbjuder äldreomsorg med vård dygnet runt för personer över 65 år.
Frösunda
Frösunda Omsorg AB
Postadress: Box 708
169 27 Solna
Telefon: 010-130 3000