Radix Assistans

Vi erbjuder personlig assistans och därmed knutna uppdrag för barn och vuxna. Vi använder IfA:s (Intresseföreningen för Assistansberättigade) vägledningspärm som grund. Lång erfarenhet av arbete med människor inom både omsorg, vård, skola och arbetsmarknadspolitiska program. Vi arbetar på uppdrag av dig och ansvarar för att assistansen fungerar så som du har tänkt dig.

Vi upprättar en tydlig ansvarsfördelning mellan dig och oss om vem som gör vad. Väljer du att själv arbetsleda dina assistenter, då ger vi dig möjlighet till det genom coachning och utbildning. Vill du hellre överlåta arbetsledarrollen på en av dina assistenter, då hjälper vi dig med det. Du har arbetsledning på plats om det inte är du själv.

För att vi ska leva upp till din bild av kvalitet och trygghet använder vi en enkel men effektiv metod – vi frågar – vi följer upp – vi rättar till – vi utvecklar och förbättrar genom att ta tillvara både egna och andras erfarenheter. Varje år anordnar Radix Assistans en kvalitetsdag dit du och dina assistenter blir inbjudna. Vi redovisar hur verksamheten har gått under det gångna året, och har en trevlig dag tillsammans.

Radix Assistans
Radix Assistans
Strömgatan 3
212 25 Malmö
Telefon: 010 – 330 04 01