Attendo LSS AB

Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling. Attendo har från början varit ledande i kvalitetsutvecklingen för att skapa en bättre omsorg. Mycket av det som tas för givet i svensk omsorg idag, som social dokumentation, kontaktmannaskap och ”egen tid” har Attendo varit med och utvecklat.

Även medarbetare inom vård och omsorg har vant sig vid att kunna välja en privat arbetsgivare som alternativ till kommunen. För Attendos del ger det oss möjlighet att rekrytera skickliga och motiverade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

Attendo

Attendo Linköping
Platensgatan 5 A
582 20 Linköping
Telefon: 013-12 41 48