AAT i Sverige

Vi erbjuder aktiv assistans tillsammans utifrån begreppen social, mental och fysisk hälsa, där vi ser till individens utveckling ur ett helhetsperspektiv. Vi är närvarande i alla delar av processen och har en djupgående förståelse och kunskap kring de olika moment som ingår i assistansen. Sedan 2006 har vi levererat Aktiv Assistans Tillsammans. Vår modell utgår ifrån det samspel mellan användare, assistent och anhörig som måste fungera för att uppnå aktiv utveckling i vardagen. Varje dag. Vi arbetar tillsammans för att finna vägar, utmaningar och i förlängningen möjligheter för såväl våra användare som assistenter.

Hos oss är Du som användare kärnan i vår verksamhet. Vi ger dig möjligheten att utvecklas mentalt, socialt och fysiskt utifrån dina egna förutsättningar, mål och ambitioner. Din plan ligger till grund för hur vi tillsammans förverkligar din värld så som Du önskar att den ska se ut.

AAT i Sverige

Aktiv Assistans Tillsammans AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Tel: 019-603 77 00