4 you personlig assistans i Värmland

Personligheten hos oss alla är olika, alla har sina egna behov en del vill ha en fartfylld dag medans någon vill ha en lugn dag i hemmet. Din syn på personlig assistans är det vi tycker är viktigast, alla har olika behov. Att få rätt insats, LSS personlig assistans gör det möjligt för dig med ett funktionshinder att ansöka om den kostnadsfria insatsen, sedan kan ni fritt välja utförare av assistansen. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Du har rätt att själv avgöra hur du ska få hjälp och av vem. Vissa vill få mycket stöd medan andra vill ha stor självständighet, det viktiga är att du är nöjd. Om du vill besöka oss på kontoret vid Fabriksgatan är det viktigt att ni kontaktar oss innan, då vi oftast är ute hos våra kunder och assistenter.

Vi har tillstånd från socialstyrelsen att bedriva vår verksamhet.

-1

4you-personlig assistans
Fabriksgatan 8
691 41 Karlskoga
073 – 55 44 505