Olivia Personlig Assistans AB

Vår verksamhet präglas av kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet och därför finns vi med kontor nära dig. Olivia Personlig Assistans har idag 12 lokala assistanskontor runt om i Sverige. På våra kontor träffar du verksamhetsledare och uppdragsansvariga.

Vår långa och framgångsrika resa inom personlig assistans bygger på ett genuint intresse av att ta hand om hela din assistans på ett professionellt sätt. I begreppet personlig assistent ligger att det skall vara fråga om ett personligt stöd, som ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter till ett självständigt liv. Personlig assistans skall i möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet och därmed en trygghet för uppdragsgivaren och dennes närstående.

Olivia

Olivia Personlig Assistans AB
Taptogränd 4
352 36 Växjö
Tel: 0470-782 600