Mellanhanden AB

Mellanhanden erbjuder personlig assistans som är skräddarsydd utifrån ett helhetsperspektiv. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna som har en kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis inom autismspektrumområdet, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du som väljer Mellanhanden som verkställare av personlig assistans kan vara säker på att få assistans med kvalitet, flexibilitet, ett pedagogiskt arbetssätt och en assistans som är skräddarsydd utifrån kundens/dina behov.

Mellanhanden AB är ett assistansbolag för barn, ungdomar och vuxna som har en kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis inom autismspektrum, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Mellanhanden assistans
Mellanhanden AB
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar
Tel: 070 727 03 49