Humana assistans AB

Vi är Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi har även verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och skola för elever med funktionsnedsättning. Ända sedan starten för över 10 år sedan har vi haft en ledstjärna. Alla ska ha rätten till ett bra liv. Hur det ser ut vet bara du. Därför är det också du som avgör hur vi bäst förverkligar detta.

Nöjda kunder som rekommenderar oss till sina vänner är den främsta anledningen till att vi har vuxit så mycket genom åren.

Humana

Humana Kalmar
Verkstadsgatan 1A
392 39 Kalmar
070-757 78 07