Kooperativet Lotsen

Kooperativet är en ekonomisk förening utan vinstintresse, med en styrelse som ansvarar för verksamheten. Styrelsen väljs av kooperativets medlemmar. Kooperativet Lotsen är en ekonomisk förening, utan vinstsyfte, med en styrelse som ansvarar för verksamheten. Vi jobbar med personlig assistans enligt gällande lagar. Föreningen bildades 1995 och har sedan 24 feb 2012 tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans.

Arbetet som personlig assistent innebär att du bidrar till att en annan människas livstillvaro fungerar. Som personlig assistent får du ibland ta initiativ och ibland stå tillbaka. Att arbeta på ett personligt sätt och vara lyhörd utan att ta över och bestämma, är goda egenskaper hos en personlig assistent.

Kooperativet Lotsen

Kooperativet Lotsen
Postgatan 14 D
571 31 Nässjö
Tel: 0380-749 19