Alma Assistans AB

Det finns många aktörer, både kommunala och privata, som arbetar med personlig assistans. Ofta kan det som erbjuds framstå som att alla erbjuder samma sak. Men det finns några avgörande skillnader som i det enskilda fallet kan spela en helt avgörande roll. Naturligtvis erbjuder vi en individuellt anpassad personlig assistans av högsta kvalitet för våra kunder och personerna i deras omgivning.

Det är självklart att det är du och ingen annan som bestämmer vilka personer du vill ska arbeta som dina personliga assistenter. Skulle det inte fungera med någon av våra anställda, som alla är mycket skickliga inom sitt arbetsområde, behöver du bara säga till så byter vi.
Eftersom det alltid ska vara dina intressen och önskemål som styr vad du vill göra på din fritid är det du som bestämmer över dina så kallade omkostnadspengar.
Vill du gå på bio, resa till Liseberg eller åka ut och fiska med dina vänner är det precis det du ska göra. Vi talar aldrig om för dig vilka aktiviteter som du ska delta i. För vi är övertygade om det vet du bäst själv.

Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Vårdföretagarna

Alma Assistans AB
Kompanigatan 1
553 05 Jönköping
Tel: 036-16 06 06