Personlig Assistansförmedling

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till Dig som har ett omfattande funktionshinder och som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. När Försäkringskassan (mer än 20 tim/v grundläggande behov) eller Din hemkommun (under 20 tim/v grundläggande behov) gör sin utredning så tas även ”Övriga personliga behov” med såsom hushållssysslor, fritid, träning, arbete, inköp osv. Om Du beviljas personlig assistans är det sedan Du som bestämmer allt som berör Din personliga assistans. Det kostar ingenting för Dig privat, eftersom kostnaderna täcks av den assistansersättning som Försäkringskassa eller kommun utbetalar.

Box 180, 831 22 Östersund
Besök: Frösö strand, Hus B
Telefon/fax 063-10 08 28