Östersunds Assistansförmedling

Vår ambition är att förbli ett litet företag där vi kan hålla en nära och personlig relation med våra brukare, anhöriga och anställda. Allt för att kunna erbjuda personlig assistans där ömesidig kontinuitet, förståelse och kommunikation ska genomsyra verksamheten. Personlig assistans bygger på den enskildes rätt att själv utforma sim personliga assistans utifrån sina egna behov och önskemål. Brukarens egna vilja och behov skall därmed styra assistansen så länge den håller sig inom gällande lagar och regler. Vi hjälper dig utforma din egna genomförandeplan där du i detalj kan reglera vad du vill att dina personliga assistenter skall hjälpa dig med.

Odenskogsvägen 27
831 48 Östersund
063-13 14 14 / 070-290 30 30