CL Assistans AB

Företaget grundades 2007. Visionen är att våra tjänster ska vara tillgängliga för alla som behöver. För oss är mångfald viktigt, både bland kunder och medarbetare. Vi vill erbjuda omsorg som bidrar till ett rikare liv, med en aktiv fritid och individuellt anpassade tjänster.
CL Assistans är ett privat alternativ för dig med funktionshinder. Vi erbjuder personlig assistans på dina villkor. Har du inte ansökt om personlig assistans ännu hjälper vi dig med din ansökan. Barn, ungdomar och vuxna finns bland våra kunder.

Vår högsta strävan är att erbjuda assistans utifrån dina behov intressen vilja och önskemål och det ställer krav på assistenterna. Lyhördhet och empati är viktigt hos oss då det är lika viktigt som att vara handlingskraftig och flexibel Välutbildade assistenter med bred erfarenhet ger en bättre personlig assistans därigenom bättre livskvalitet.
CL Assistans kommer att se till att du som kund får vara med och bilda ett brukar/kund råd där ni väljer och röstar vem av er som ska vara med som ordförande för rådet. Rådet kommer med förslag från er kunder om hur vi kan förbättra assistansen, samt ta emot klagomål ifall sådana uppstår vilket är mycket viktigt för oss att du som kund hos är nöjd med våra insatser.

CL Assistans har kostnadsfria temadagar för våra kunder

 

CL Assistans GOTLAND
Bredgatan 4
621 57 Visby
Tel: 0498-659114