Hedemora ASSistansservice

Inom HASS IF har vi upptäckt idrottens betydelse för att nå en god livskvalitet, men även för att få en lyckad rehabilitering. HedemoraFöreningen har sin klubblokal i Hedemoras centrum. Den har funnits i ett tiotal år och de flesta medlemmarna idag är kunder i Hedemora ASSistansservice.Som första lag i dalarna presenterar HASS IF stolt upp sporten El-hockey.
Sporten härstammar från Danmark där i nuläget nästan 300 st utövar denna sport. Det ploppar upp nya lag hela tiden även i Sverige, med HASS IF så finns det 9 st lag och ca ett 90 tal utövar sporten. För tillfället så har vi 4 st stolar men räknar med att så småningom kunna utöka med ytterligare 2 st stolar.

Ändamålet med föreningen är dels att tillvarata medlemmarnas rättigheter och se till att de får en god livskvalité genom ansökningar och begäran om insatser enligt LSS, SoL, HSL eller andra former av bidrag/stöd. Dels även att få gemenskap mellan medlemmar och assistenter, ge assistenterna yrkesstatus genom personligt utformad utbildning och handledning av kunnig personal.

Hedemora ASSistansservice
Landsgatan 26
776 30 Hedemora
Fax: 0225-77 42 29
Maria Buchar
Tel: 0225-77 42 02