Enigheten Personlig Assistans

Enigheten jobbar för en nära och familjär kontakt och ger personligt stöd till både dig som brukare och till dig som assistent. Vi åker ofta och gärna på hembesök och då vi inte är tillgängliga på kontoret finns en jourtelefon där vi alltid kan nås. Trygghet är viktigt för dig som brukare och det betyder bland annat att samarbetet är varaktigt mellan alla parter. Vi jobbar för att hålla låga administrativa kostnader så vi kan lägga så hög lönenivå som möjligt för assistenterna.

Alla har inte samma förutsättningar i livet.
Alla har däremot rätt att leva ett så bra och jämställt liv som möjligt.
Vi på Enigheten vill hjälpa Dig med den möjligheten!
Enigheten är ett assistansföretag som arbetar med personlig assistans.
Vi jobbar för ett tryggt och varaktigt samarbete med och för Dig med funktionshinder.

Det är viktigt att du känner Dig trygg i din vardag och har ett väl fungerande assistentteam runt dig.

Häradsvägen 19
784 34 Borlänge
Tel: 0243-229622