Barken Assistans

Vi sköter urvalet av sökande assistenter men den assistansberättigade har alltid sista ordet om vilken assistent som skall arbeta med honom/henne.
Att arbeta nära en brukare är speciellt och varje fall är unikt, därför är det viktigt att vi presenterar rätt urval. Vår ambition i Barken Assistans är att verka för brukarens bästa i alla lägen.  Vi tror på den personliga närheten i kontakten mellan brukare/assistenter/arbetsgivare.

För att uppnå kvalitet måste det finnas en bra arbetsmiljö. Inte bara rent fysiskt utan också ur ett psykiskt perspektiv. Med jämna mellanrum går vi därför igenom arbetsmiljön i stort.

Vi har egen erfarenhet av anhöriga med personlig assistans.

Barken Assistans AB
Vasagatan 34
777 30 Smedjebacken
Telefon: 0240-710 20