Assistans ViKan AB

Ett professionellt och medmänskligt bemötande kännetecknas av förmågan att visa respekt, lyhördhet och empati. Vår arbetsplats är andras hem och det ställer stora krav på personalens förmåga att vara lyhörda och kunna skilja på egna behov och de behov den assistansberättigade har. Personlig assistans till barn kräver extra mycket av assistansbolaget och inbegriper i hög grad hela familjens livssituation. Det viktigaste för oss är den assistansberättigades fysiska, psykiska och sociala behov. Det kräver i sin tur att vi rekryterar våra assistenter på ett bra sätt, att vi har bra arbetsmetoder och ett nära och tydligt ledarskap. Ett bra bemötande förutsätter ett stort mått av tålamod och empati samt stor lyhördhet för den assistansberättigades situation och god kunskap om personens funktionsnedsättning.

Du som assistansberättigad har ett avgörande inflytande över tillsättningen av vem som ska vara din personliga assistent. Vår roll är att vara den förlängda armen mellan den assistansberättigade och dennes behov.

En självklarhet för oss på Assistans ViKan AB och en skyldighet för samhället för att alla skall kunna leva ett så normalt och rikt liv som möjligt.
Ölandsgatan 6
791 60 Falun
Tel: 072 – 530 89 10