Assistans Unionen

Föreningen drivs på ett kostnadseffektivt sätt och hela bidraget används för att ge kunder och anställda bästa möjliga villkor. Som medlem i en ekonomisk förening har Du möjlighet att påverka föreningens utveckling och det ger också fullständig insyn i hela föreningens verksamhet.
Föreningen tecknar ett tydligt avtal med varje kund där ansvarsfördelningen mellan Assistans Unionen och kunden tydliggörs. Assistans Unionen ansvar för allt som rör assistansverksamheten så som arbetsgivaransvaret, arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personalvård. All administration ingår såsom lönehantering, ekonomisk redovisning, skatteredovisning och all redovisning till Försäkringskassan och kommunen.

Hos Assistans Unionen ser vi de assistansberättigade som våra kunder vilket bidrar till att man behandlas med den respekt som värdegrunden bygger på. Alla människors lika värde.

Närhet i alla led, till kontoret, mellan medlemmar, mellan och till kunder och assistenter ger lite extra för alla i vår organisation.

Box 22
780 50 Vansbro
0281-100 03