Näsets Omsorgs Assistans

Vårt mål är att ha goda relationer med såväl försäkringskassan som kommunerna och vi vill finnas här som stöd och avlastare för våra kunder gentemot dessa myndigheter.
Vi vill fortsätta att utbilda vår personal i takt med kundernas behov och samhället förövrigt med tanke på samhällsändringar vi står framför. Vi på NOA vet att Du är speciell, med en unik livssituation och behov. Dina möjligheter växer och utvecklas med personlig assistans som vi tillsammans planerar och utformar just efter dina egna behov. Oavsett om du själv, ditt barn eller nära anhörig har behov av personlig assistans ser vi till helheten. Funktionsnedsättning behöver inte innebära hinder, tillsammans försöker vi att hitta lösningar för att du istället skall kunna se möjligheter.

10 skäl att bli kund hos oss:

Hjälp med ansökan och överklagan till försäkringskassan.
Hjälp med kommunicering till offentliga myndigheter.
Personlig kontakt med VD och övriga anställda.
Handplockad personal efter Dina önskemål.
Hög kompetens och personliga erfarenheter.
Noll tolerans mot fusk.
F o m den 19 juni 2012 har vi tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.
Mångkulturella och flerspråkiga anställda.
Inga tillfälliga vikarier.
Hög tillgänglighet med jourtelefon.

 

Näsets Omsorgs Assistans AB
Köpmansgatan 6B
294 33 Sölvesborg
Tele: 0456 700 70