Human Touch

Human Touch är ett privat företag med familjär och trivsam atmosfär som har lång erfarenhet av personlig assistans. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och kvalitet på våra tjänster för både anställda och kunder. Din personliga assistans skräddarsys efter behov och omfattning. Human Touch lägger extra stor vikt på engagemang och yrkesskicklighet för att följa lagar och regler, möta kunder och arbetskamrater med visad respekt och medmänsklighet.

Den personliga assistentens uppdrag

För att kunna beskriva och förstå den personliga assistentens roll är det viktigt att utgå från de grundläggande motiv som ligger bakom rättigheten personlig assistans:

Möjligheten att stärka den enskildes rätt att leva ett självvalt och oberoende liv.
Möjligheten att åstadkomma villkor som är likvärdig med andra människors i motsvarande ålder.
Möjlighet till självbestämmande över sin egen livssituation.

Human Touch

Human Touch AB
Thore Christoffersgatan 6
37133 Karlskrona
Tel: 0455-21180