Agensa

Vi har avtal som reglerar förhållandet mellan brukare och oss som assistansanordnare. Vårt företag är anslutet till KFO och vi följer de slutna kollektivavtal som gäller för området. Brukarna och assistenterna är extra försäkrade hos oss både när det allrisk, personskada och tjänsteresa. Vår förhoppning och vår ambition är att Du alltid känner dig välkommen att besöka oss, ta en fika och dryfta vardagens bekymmer. Vi kommer naturligtvis gärna på besök till Dig också om det passar bättre eller om Du eller vi hellre slår en signal- så är vår ambition att ge Dig stöd i det Du behöver snarast möjligt.

Verksamheten har i övrigt fungerat som kompetens- och arbetslagsutvecklare för baspersonal, personer i ledning och andra berörda inom olika typer av verksamheter som riktar sina tjänster och service till funktionsbegränsade människor. Under denna tid har företaget också flyttat men har fortfarande sitt säte i Kristianstad.

AGENSA AB

AGENSA AB
Villavägen 2
294 77 Sölvesborg
Telefon: 044-12 58 00