Kronans Droghandel

Apoteket och läkemedelstillverkaren Kronans Droghandel grundades i början av 1900-talet och har sedan dess varit distributör av läkemedel men även förlorat rättigheterna till att sälja läkemedel över disk då monopolet trädde i kraft under sjuttiotalet. Under 00-talet avskaffades dock monopolet och Kronans Droghandel säljer idag läkemedel som de tidigare gjorde. Namnet ’Kronans Droghandel’ kommer från att man låtit Karl den sjunde balsamerats efter att han stupat i en strid på 1700-talet. Entreprenören Gustaf från Göteborg lät ta över detta företag och bildade då 1907 vad som idag är Kronans Droghandel.