Monthly Archives: september 2019

Poliovirus sammanfattning

Du har säkerligen hört eller läst om det tidigare i tidningar eller skolböcker.Trots att det inte påverkar oss lika mycket idag som det en gång gjort så är det fortfarande ett högaktuellt och allvarligt problem på många ställen i världen – nämligen poliovirus. Sjukdomen polio är en jobbig sjukdom att tampas med, men lyckligtvis har förekomsten minskat radikalt de senaste åren till följd av massiva insatser i form av vaccinering och utbildning. Men än idag så upptäcks det nya förekomster av poliovirus, senast i Haiti år 2011. Sedan 1988 har polio minskat med över 99 % från uppskattningsvis 350 000 fall per år till så lite som 223 inrapporterade år 2012. Ofta hör man statistik och siffror om polio, men vad är det egentligen för sjukdom och hur påverkar den kroppen? För smidighetens skull går vi inte in i detalj på hur sjukdomen beter sig, men om vi skrapar lite på ytan ser vi snabbt att det är en mycket allvarsam sådan.

Polio finns i tre stycken olika varianter, varav några kan resultera i förlamning eller i värsta fall till och med död. Men i 95 % av fallen så upplever de smittade faktiskt inga symptom. En mindre mängd upplever problem som till exempel feber, illamående, bröstsmärtor m.m. Omkring 1 på 200 infektioner leder till permanent förlamning, oftast i regionerna kring midjan och nedåt. Dessutom så leder 10 till 15 % av fallen hos de förlamade ofta till dödsfall då muskulaturen för andningen kan paralyseras. Poliovirus drabbar alltså musklerna och det centrala nervsystemet mer än något annat – så med andra ord kan sjukdomen vara väldigt allvarlig i vissa fall, och att få läkarvård ifall man blir drabbad är kritiskt. Smittorisken att drabbas av polio är lyckligtvis låg, dels så är poliovirus nu för tiden mycket ovanligt – sen drabbar det i 50 % av fallen personer som är under 5 år. Själva viruset kan hittas i saliv och avföring hos de drabbade, och kan spridas via luften när personen nyser, hostar eller pratar. Det har även funnits fall då det spridits via mat eller förorenat vatten.

Som du säkert förstår är alltså poliovirus mest vanligt i väldigt drabbade och fattiga länder, och det existerar idag bara i ett par stycken världen över. Främst Afghanistan och Iraq, men även i ett antal afrikanska länder som exempelvis Nigeria och Chad. Skyddet mot polio i dessa länder kan vara bristfälligt, och det jobbas intensivt bland organisationer i världen för att vaccinera alla barn. Det finns nämligen inget botemedel mot poliovirus ifall man väl blivit drabbad, så det enda och bästa sättet att skydda sig är att bli vaccinerad. Det finns fyra stycken typer utav poliovaccin, och om ett barn blir vaccinerad flertalet gånger så kan de vara skyddade mot sjukdomen livet ut. Så med små insatser kan man göra en stor skillnad.

Det låter kanske konstigt att vi år 2013 fortfarande inte har utrotat polioviruset, men förekomsten har som tidigare nämnt minskat dramatiskt. Men även om det idag bara förekommer i fåtalet länder så är det viktigt att vi så fort som möjligt blir av med sjukdomen även där, annars finns risken att det sprider sig till andra utsatta områden och platser. Polio kanske inte är en modern och ny sjukdom – men ack så svår den är att utrota helt.

Behandlingar inom hudvård

För många innebär avslappning och återhämtning att ta hand om både kropp och själ. Det kan vara allt ifrån massage och hudvård till avkopplande musik och kort och gott egentid. Återhämtning kan också innebära sådana saker som vi tänker att vi gärna vill göra eller testa på, men sällan har tid med i vardagen. En weekend på ett spa är ett exempel på det, men det kan också vara kortare och mer specifika behandlingar etc. Spabesök och behandlingar kostar en del, men har du råd med det kan du se det som en investering.

Resultatet av ett spabesök och/eller behandling kommer nämligen påverka dig positivt både fysiskt och psykiskt en bra tid framöver. Unna dig behandlingar redan idag!

Vårt humör och välmående påverkas många gånger utifrån hur vi upplever oss själva. Vid tidsbrist kanske du inte alltid hinner göra sådant som du skulle vilja hinna med, exempelvis olika behandlingar inom hudvård. Har du till exempel hört talas om Elos och IPL? Elos (Electro Optical Synergy) är en hårlaser som orsakar mindre smärta än tidigare teknologier inom området. Metoden reducerar dessutom risken för brännskador och pigmentfläckar som laserbehandlingar medför. Börja din behandling med detta och fortsätt sedan förslagsvis med IPL. IPL är ett intensivtpulsat ljus, vilket du kan reducera pigmentfläckar, rodnader och åldersförändringar i huden med. Med denna metod blir din hud slätare och jämnare.

Behandlingar inom Elos och IPL finns på vissa spaanläggningar, men i synnerhet hos olika hudkliniker och hudterapeuter runtom i landet. Kolla gärna runt om mer information om behandlingarna på nätet och vad de kostar i närheten av dig. Pris och längd på behandlingar kan nämligen skilja sig från ställe till ställe. Vare sig du väljer Elos och IPL eller någon helt annan behandling bör du unna dig någon form av återhämtning i vardagen emellanåt!

För tidigt födda barn

Föreställ dig följande: en ömtålig kropp, endast 30 centimeter lång, med en vikt på ynkliga 450 gram, smala armar och ben och med en röd, nästan genomskinlig hud. Det är svårt att föreställa sig att det vi pratar om är en levande person, men det är precis så en för tidigt född bebis ser ut efter bara 22 veckor i mammans mage. Världens minsta för tidigt födda bebis som överlevt, föddes efter 21 veckor och 6 dagar och den lägsta vikten som noterats är 275 gram. Om du aldrig har sett en för tidigt född bebis så är det svårt att föreställa sig hur de ser ut. Dessa bebisar står inför många utmaningar och månader på sjukhus innan de är redo för världen utanför. Lyckligtvis sker hela tiden framsteg inom medicin och forskning som ökar chansen för dessa bebisar att överleva.

En tuff start

Definitionen av en för tidigt född bebis är en bebis som föds före den trettiosjunde graviditetsveckan. Ju mindre bebisen är, desto större risk är det att det drabbas av funktionsnedsättningar eller inte överlever. Risken är störst för de barn som föds före vecka 28 och väger under 1000 gram. Uppskattningsvis hälften av de barn som föds före vecka 28 överlever inte. I motsats till andra nyfödda, tas för tidigt födda barn om hand av läkare istället för sina egna föräldrar. De måste ligga i kuvös eftersom de inte kan reglera sin kroppstemperatur ännu och därför är beroende av en maskin som gör detta åt dem. Yngre bebisar behöver också hjälp med andningen då deras lungor inte är fullt utvecklade. Dessutom är immunförsvaret underutvecklat hos för tidigt födda barn, vilket gör dem extra känsliga för infektioner. När barnet väl har lärt sig att andas på egen hand kan de förflyttas från intensiven till den neonatala avdelningen.

Barn födda före vecka 34 har ingen sugreflex och måste därför sondmatas eftersom de inte kan ammas normalt. Det tar lång tid för bebisen att lära sig dricka ur flaska. Till en början dricker de bara några milliliter mjölk om dagen och det kan ta upp till flera veckor innan de lärt sig amma och få i sig näring utan sond. När barnet väl lärt sig flaskmatas är det ett tecken på att barnet är redo att åka hem, så länge det är friskt och väger över 2 kilo. De flesta för tidigt födda bebisar får lämna sjukhuset vid 36-37 veckors ålder (räknat från graviditetens början), om de är vid god hälsa och kan äta normalt.

Så överlever du som förälder till en för tidigt född

Att se sin för tidigt födda bebis i en kuvös med sladdar, syrgasmask och omringad av pipande maskiner är svårt för många nyblivna mammor. Det första de känner är oftast skuld. De kanske klandrar sig själva för att ha gjort något fel eller att ha missat att göra något som hade kunnat skydda deras barn. Men det är väldigt ovanligt att skulden faktiskt ligger hos mamman, och det är viktigt att komma ihåg eftersom man i det här läget behöver vara stark för sitt barns skull. Bandet mellan mamma och barn är väldigt starkt. Även de minsta bebisarna som är kopplade till olika maskiner läggs på sin mammas bröst. Det kallas ”kängurumetoden” och är numera vetenskapligt bevisad att ha en positiv inverkan på hälsan hos för tidigt födda barn. När barnet placeras på mammans bröst får de en jämn puls, andas mer regelbundet och syrenivån i blodet ökar. Dessutom förbättras sömnen, vilket i sin tur gör att de går upp i vikt snabbare. Metoden har även en positiv inverkan på mamman eftersom hon får hålla och mata sitt barn så att hennes självförtroende som mamma växer.

Mammor till för tidigt födda barn som har överlevt stöttar sedan andra mammor i samma sitts. Det kan ta veckor eller månader innan vissa mammor får chansen att riktigt njuta av tiden med sitt friska barn, eftersom det tar tid innan de återhämtar sig. Världen över har det tagits fram särskilda program med förebyggande åtgärder för att undvika för tidiga födslar, och stora framsteg inom medicin gör att även de minsta bebisarna nu har en chans att överleva.

Tidig diagnos av bröstcancer kan rädda liv

Varje år drabbas omkring 200 000 kvinnor världen över av bröstcancer. Även fast den kan botas om den upptäcks i ett tidigt skede, så är bröstcancer ändå den främsta dödsorsaken bland kvinnor mellan 40 och 70 år. Av den anledningen rekommenderar läkare starkt att alla kvinnor årligen går på cancerscreening.

Bröstcancer innebär att vissa celler inuti bröstet börjar bete sig på ett sätt de inte borde. En normal cell mognar, fungerar, åldras och dör enligt en särskild biologisk cykel som är inprogrammerad i dess DNA. Cancerceller däremot, slutar kommunicera med resten av kroppen och förökar sig okontrollerat, samtidigt som de inte dör när deras tid är ute, vilket normala celler gör. Då bildas till slut en cancertumör och om den inte upptäcks i tid riskerar den att spridas till andra delar av kroppen.

Cancerscreening: varför är det så viktig?

Det är viktigt att ta hand om sig själv och sin kropp. Läkare rekommenderar att varje kvinna kollar och känner igenom sina bröst regelbundet framför spegeln. Helst ska detta ske en eller ett par dagar efter senaste menstruation, och om du befinner dig i klimakteriet väljer du en dag i månaden som du alltid gör detta. På så sätt är det enkelt att upptäcka förändringar i bröstet. I övrigt är det bra att ha som vana att gå till en gynekolog minst en gång om året, eftersom gynekologen då även kan känna igenom brösten och upptäcka förändringar som du själv har missat.

Du kan även undersöka brösten med hjälp av ultraljud eller mammografi. Den senare metoden används mest för kvinnor över 40 års ålder. Fördelen med mammografi är att även de minsta knutorna, som inte skulle kunna upptäckas manuellt förrän efter flera år, upptäcks tidigt. Ultraljudsundersökning i sin tur, används för kvinnor under 40 års ålder. Denna metod är framgångsrik i just den målgruppen, eftersom brösten hos unga kvinnor fortfarande består till mesta del av körtelvävnad. Det gör det lätt att upptäcka onormala förändringar, såsom knölar.

Olika stadier av bröstcancer

Det är otroligt viktigt att fastställa i vilket stadie cancern befinner sig, alltså hur långt gången den är. Detta görs genom en detaljerad läkarundersökning. Därefter kan läkaren rekommendera den behandling som är mest passande och försöka förutse sjukdomsförloppet. Visserligen är varje cancerfall unikt och är beroende av många olika faktorer som exempelvis det allmänna hälsotillståndet, östrogennivåer och receptorernas tillstånd, men det går att skilja mellan fyra stadier av cancer:

I stadium I är inte tumören större än 2 cm och sjukdomen har inte spridit sig till andra organ eller lymfkörtlarna.
I stadium II varierar tumörens storlek mellan 2 cm och 5 cm. Cancern kan även ha spridit sig till lymfkörtlarna men utan att skada eller påverka andra organ.
I stadium III är tumören större än 5 cm, vilket betyder att bröstet kan ömma, svullna och få en annan form. I det här stadiet har cancern påverkat lymfkörtlarna, huden, musklerna eller revbenen, men det finns inga metastaser i andra organ.
I stadium IV har metastaserna spridit sig till andra organ: lungorna, levern, lymfkörtlarna, huden, skelettet och hjärnan.
Eftersom symptomen på cancer stadium I knappt är märkbara är det väldigt svårt att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Ibland kan man dock upptäcka förändringar i bröstens form eller förstorade lymfkörtlar. Det är av den anledningen som läkare rekommenderar regelbunden cancerscreening. Från det att du fyller 20 år bör du genomföra ultraljudsundersökning vartannat år och från och med 40 års ålder bör du gå på mammografi lika ofta. För kvinnor över 50 år rekommenderas mammografi en gång per år.

Hur behandlar man bröstcancer?

Behandlingen av bröstcancer blir bättre och bättre i takt med den nya teknologin. För tillfället anses den mest avancerade behandlingen vara biologisk cancerterapi som använder kroppens eget immunförsvar för att besegra cancercellerna. Patienten injiceras då med artificiellt framtagna terapeutiska protein som bara påverkar cancercellerna och låter de friska cellerna vara. Denna behandling används dock bara på kvinnor med den defekta genen HER2, som leder till en mer aggressiv typ av cancer som de andra behandlingarna inte biter på.

En annan vanlig behandling av cancer är kemoterapi, eller cellgiftsbehandling. Den används som komplement till en operation där tumören avlägsnas. Denna operation finns i två varianter, beroende på sjukdomens stadie och omfattning. Antingen kan man endast ta bort själva cancersvulsten, eller så väljer man att avlägsna hela bröstet. Under cellgiftsbehandlingen används läkemedel för att döda cancercellerna och förhindra att de sprider sig ytterligare. Tyvärr påverkar denna behandling inte bara cancercellerna utan även kroppens friska celler, vilket ger obehagliga bieffekter som håravfall, illamående, diarré och kräkningar.

Om tumören är hormonkänslig sätter man in hormonell behandling. Syftet med denna behandling är att minska östrogennivån i kroppen eller förhindra att de binder sig till cancercellerna. Vid denna typ av behandling minskar cancercellernas tillväxt eller avstannar helt.

Precis som många andra typer av cancer kan bröstcancer komma tillbaka. Detta sker oftast inom fem år efter avslutad behandling, så det är viktigt att kvinnor som drabbats går på regelbundna återbesök. Dessutom skyndar man på återhämtningen med hjälp av en hälsosam livsstil: bra mat, regelbunden motion, avkoppling och en positiv attityd. Tänk på att med en bra inställning kan man komma långt!

Sex sätt att bekämpa svamp i underlivet

Tråkigt nog är svamp i underlivet en väldigt vanlig åkomma och sannolikheten är stor att du kommer att drabbas någon gång i livet, även om du har haft turen att slippa det hittills. Så många som 70 % av alla kvinnor får nämligen svamp i underlivet någon gång under sin livstid.

Symptomen inkluderar:

Konstant klåda, rodnad och ömhet i underlivet.
• Vita, illaluktande flytningar med samma konsistens som keso.
• Smärta vid samlag.
• Buksmärtor.

Allvarligare svampinfektioner kan behandlas med tabletter eller krämer. Men det bästa är att ta reda på orsakerna bakom svampinfektionen så att du kan förebygga uppkomsten av svamp. Här nedan listar vi sex bakomliggande orsaker till svamp i underlivet:

1. Åtsittande kläder

En vanlig orsak till svamp i underlivet är åtsittande kläder som irriterar underlivet. Om du redan har haft sjukdomen så är det på tiden att du tänker på vilken typ av kläder du använder. Undvik tajta trosor av syntetiska material och välj istället bekväma och löst sittande trosor av bomull. Det är också bra att använda trosskydd och bindor istället för tamponger.

Sexuellt aktiva kvinnor bör också tänka på att en del kondomer kan irritera underlivet och orsaka svamp. Det kan då vara en bra idé att testa alternativa preventivmedel för att hitta det som passar en själv bäst.

2. Antibiotika

Den så kallade Candida albicanssvampen frodas när ditt immunförsvar är försvagat. Alla typer av antibiotika försvagar immunförsvaret till en början innan det börjar bekämpa bakterierna och det tar ett tag innan immunförsvaret återhämtat sig. Så, medan din kropp återfår sin styrka så är den i princip utan ett fullgott skydd mot sjukdomar, vilket gör att Candida albicanssvampen kan föröka sig okontrollerat och orsaka svamp i underlivet. Av den anledningen är det viktigt att bara äta antibiotika när det är absolut nödvändigt och så långt det går använda sig av andra läkemedel.

3. Matvanor

Det finns inga vetenskapliga bevis för att viss typ av mat orsakar svamp, men en del läkare påstår att mat som innehåller mycket jäst eller mögel (exempelvis donuts och ädelost) kan orsaka svampinfektioner. Du kommer säkert själv märka ifall påståendet stämmer, om du observerar hur din kropp reagerar på den mat som du äter. Fick du svamp i underlivet efter att du åt ost och kex i helgen? Ja då kanske det ligger något i läkarnas påstående.

4. Hormoninbalans

Hormoninbalans kan inträffa när du är gravid eller om du använder hormonella preparat som preventivmedel (P-piller, P-spruta osv.) och detta i sin tur kan orsaka en svampinfektion. För att undvika att det händer så rekommenderas att du väljer ett preventivmedel som inte påverkar kroppen i samma utsträckning.

5. Hygien

Dålig hygien är ännu en orsak till svamp i underlivet. Försök alltid att hålla en god hygien och tvätta dig med vatten morgon och kväll, och även mitt på dagen om det är väldigt varmt ute. Välj även produkter som inte irriterar huden i onödan.

6. Förebyggande åtgärder och behandling

Om tipsen ovan inte hjälper, utan du får svamp i underlivet ändå, så kan du få hjälp på apoteket. De kan rekommendera behandling med krämer eller tabletter. Om svampinfektionen sedan kommer tillbaka efter att den en gång blivit botad så rekommenderas behandling en gång i månaden ett par månader framåt.

Tänk på att det alltid är bäst att rådgöra med läkare eller apotekspersonal innan du börjar behandla symptomen på egen hand.

Oroa dig inte: Det är bara en cysta på äggstockarna

Mer än en fjärdedel av alla kvinnor över 30 får cystor på äggstockarna. Det är ett utav de vanligaste gynekologiska besvären och upptäcks ibland även hos kvinnor så unga som 18-20 år. Men det finns ingen anledning att bli panikslagen: de flesta cystorna är godartade, alltså ofarliga, och försvinner av sig själva. Därför ska du inte oroa dig ifall du blir diagnostiserad med cysta på äggstockarna. Det är mycket vanligt och långt ifrån det värsta gynekologiska besvär du kan drabbas av.

Kan cystor på äggstockarna vara farligt?

Unga kvinnor som aldrig har genomgått en gynekologisk undersökning tidigare och som blir diagnostiserade med cystor på äggstockarna, kan bli skrämda av diagnosen, eftersom de föreställer sig det värsta: cancer. Men det finns faktiskt ingen anledning att skrämma upp sig. Cystor på äggstockarna är i de allra flesta fall helt ofarliga och om du fortsätter läsa kommer du få reda på när de faktiskt bör tas på allvar.

  • Funktionella cystor: Bildas utav äggblåsan eller gulkroppen och sätter sig vanligen på en äggstock i taget. De blir sällan större än 10 cm i diameter och försvinner av sig själva inom 1-2 månader. Endast i ovanliga fall kan de spricka och leda till inre blödningar.
  • Luteala cystor: Bildas också på insidan av äggstockarna men är hälften så stora som de funktionella cystorna. Försvinner också av sig själva inom loppet av några månader.
  • Theca-lutein-cystor: Är mycket större än de tidigare och bildas alltid i båda äggstockarna. Cystorna försvinner vanligtvis när en så kallad graviditetstrofoblastisk sjukdom (cancersvulst, även känd som GTD) är botad. En cysta som bildas vid sidan av äggstockarna kan bli så stor som 20 cm i diameter och opereras bort ifall den inte försvinner av sig själv.
  • Intraligamentära cystor: Bildas vid sidan av livmodern och behandlas med hormonpreparat om de inte försvinner av sig själva.

Dermoidcystor: Den här typen av cystor försvinner inte av sig själva utan tas bort med hjälp av kirurgi om det blir nödvändigt. Dock är de godartade och kan oftast lämnas som de är utan problem.
De cystor som utvecklas hos unga kvinnor är oftast godartade, medan cystor hos kvinnor över 40 oftare är elakartade. Dock opereras cystorna i de flesta fall bort i god tid eftersom cystor hos äldre kvinnor undersöks väldigt noggrant. Så trots att elakartade cystor kan orsaka cancer så opereras de oftast bort innan de hinner göra någon skada.

Varför bildas cystor?

Cystor bildas när kvinnans menscykel störs och hormonnivåerna börjar växla. Cystor kan då börja växa under follikelfasen, ägglossningen eller någon annan fas under menstruationen. De delas sedan in i olika grupper (som går att läsa om ovan) beroende på vilken vävnad de består av.

Hormoninbalans, vilket kan stimulera bildandet av cystor, kan ibland vara en följd av klimakteriet, ärftlighet, olika sjukdomar eller användandet av preventivmedel, Det är i stort sett omöjligt att förebygga att cystor bildas, men om de upptäcks i tid är de relativt enkla att bli av med.

Symptom och behandling

Symptom:

  • Smärta i mitten eller på sidorna av bäckenet. Smärtan kan vara antingen stickande eller skarp och plötslig.
  • Oregelbunden och/eller smärtsam menstruation.
  • Ett ökat behov att urinera eller tömma tarmarna. Förstoppning kan också förekomma.
  • Smärta i sidan av magen, vilken ofta kan förväxlas med blindtarmsinflammation.

Oftast ger dock cystor på äggstockarna inga symptom över huvud taget. Därför är det viktigt att gå på regelbundna ultraljud. Särskilt för äldre kvinnor som löper större risk att drabbas av elakartade cystor.

Beroende på vilken typ av cysta du har drabbats av så behandlas de med hormonella preparat eller opereras bort. Majoriteten av cystorna är dock godartade och försvinner efter ett tag av sig själva, men det är alltid bra att uppsöka läkare så att de kan hålla ett öga på hur de utvecklar sig.