Monthly Archives: augusti 2017

Kontinuerlig träning viktig för att hålla vikten

I en amerikansk studie har man jämfört två grupper som tränade olika mycket. En intensiv träningsgrupp, som förbrände ca 2500 kalorier i veckan, och en “normal” träningshrupp, som förbrända 1000 kalorier i veckan. När man följde dessa under 18 månader visade det sig att den intensiva gruppen hade en betydligt större viktminskning.

Det intressantaste var dock vad som hände efter att studien var klar. Många började träna mindre, och när man gjorde en uppföljning efter 2,5 år visade det sig att det inte längre fanns någon skillnad mellan de olika grupperna.

Förutom för några få individer, som höll fast vid de tidigare träningsreglerna. Dessa höll också vid den sista kontrollen fortfarande betydligt lägre vikt än de andra deltagarna.

Lärdom: hur mycket du har tränad innan spelar ingen roll, det är hur mycket du tränar nu som är relevant.

Optimera din träning

Personer som lever ett liv med en fullbokat almanacka ska läsa följande artikel på CNN. Här får man tips i hur man kan spara tiotals minuter men få samma träning.

Ur artikeln: “Trim gym time by alternating upper- and lower-body strength exercises and skipping the rest periods in between. For example, instead of resting for 60 seconds after a set of bicep curls, go straight to a set of lower-body moves”

Kanske lite väl extremt ibland, men har man ont om tid så har man.

Fettintaget

En enda fettrik måltid räcker för att ge negativ hälsopåverkan

En ny amerikanske studie har visat att det räcker med en enda fettrik måltid för att kroppen ska uppvisa högre blodtryck vid stress.

Att fettintaget och stress responsen är sammankopplade vet man sedan innan. Men nu visar det sig att ifall man äter en fettrik frukost så mår kroppen sämre av stress under dagen. Även om man annars äter en normal diet.

Tidigare har man alltid antagit att effekten kommer från långtidskonsumtion av fettrik mat.

Farligare att vara perfektionist?

Att vara perfektionist kan vara dåligt om man hamnar i stressiga situationer. Det har en schweizisk studie visat.

Man undersökte hur patienter reagerade på att hamna i stressiga situationer, som att göra ett matteprov inför åskådare och gå på en arbetsintervju. Det visade sig att personer som hade blivit diagnosticerade som perfektionister hade betydligt högre kortisol värde i sitt saliv, och att detta värde förblev högre under en längre tid.

Kortisolvärdet är en direkt indikator av hur stressad kroppen känner sig.

Psykologen Barry Schwartz har också gjort liknande undersökningar, där han försöker förklarar varför perfektionism kan få en person att må dålig i vårt samhälle.

Kultur bra för hälsan

I en undersökning om levnadsvanor och hälsa såg man att personer som ägnar tid åt kulturella aktiviteter, som att gå på konserter eller teater, har mindre risk att drabbas av cancer.

Exakt varför vet man inte. Man räknade bort andra faktorer som socialgrupp, inkomst och sjukdomar såg man att personer som gick på lite kulturella evenemang hade nästan dubbel så stor sannolikhet att drabbas av cancer.

En tanke är att det hänger ihop med att dessa personer är generellt mer stressade.

Lax bra för minnet

En amerikansk studie har kommit fram till att få i sig omega-3 fett från fet fisk är bra för minnet. Det skyddar bland annat mot alzheimer.

Omega-3 är man redan nu enig om är bra för många av kroppens funktioner, som antiinflamatoriska egenskaper och hjärt-kärlsystemet.

Men nu har man också starka bevis att det även är bra för minnet.

Det bästa sättet att få i sig omega-3 är genom att äta fet fisk. Detta anses nyttigare än att äta det som piller, då man även får i sig många andra nyttiga ämnen. Precis som det anses nyttigare att äta frukt än vitamintillskott.

Forskning har också den senaste tiden visat att det inte är så farligt att äta fisk med hänsyn till miljögifter som man tidigare trott.

Extrem GI diet dåligt för hjärnan

Charlotte Erlanson-Albertsson, professor vid Lunds Universitet, påstår att kolhydrater är nödvändiga för hjärnan. Hon tror att det finns en risk att hjärnan annars får för lite näring.

Samtidigt säger hon också att äta rent socker, eller i varje fall rent fruktos, också är skadligt. Detta då det höjer blodfettnivån och gör det svårare för hjärnan att bilda nya minnesceller.

Enligt henne ska man gå en linje däremellan. Hon tror mycket på gammal husmanskost. Fast i mindre portioner, då vi är mindre fysisk aktiva idag än vad man var förr i tiden.

I artikeln ger hon även tips för hur man ska äta ifall man är stressad, och lite andra intressanta råd.

Kakao är bra för ditt kolesterolvärde

En japansk undersökning visar att dricker man kakao ökar ens värden av HDL kolesterol, det “goda” kolesterolet. Undersökningen gjordes på 25 genomsnitts män som fick dricka egentillverkat kakao med socker varje dag i 12 veckor. Resultaten jämfördes med en grupp män som fick dricka en annan sockrat dryck, som inte innehöll kakao.

Resultatet visade att gruppen som drack kakao drycken ökade sin blodkoncentration av HDL kolesterol med hela 24%.

Forskargruppen säger sig dock ändå inte rekommendera att dricka kakao dagligen, då det ämnet man tror förbättrar kolesterolvärdet, antioxidanter av typen polyfenol, också finns i andra drycker som te, vin och många frukter.

Havrefullkorn motverkar höga kolesterolvärden

En sammanställning av flera olika forskningsrapporter om havre och dess påverkan på kolesterol har gjorts. Denna sammanställning visar att det finns en sänkande effekt av att äta fullkorn havre jämfört med andra, finmalda, sädesslag.
Både sen totala kolesterolvärdet hade sänkts, och koncentrationen av det ‘onda’ kolesterolet LDL.

Forskarna som gjorde sammanställningen utrycker dock en vis skepsis, då de flesta studier omfattade endast ett tiotal personer och gjordes under en kortare tid. Och de var ofta finansierade av företag som säljer havre.

Sammanställningen omfattade 8 undersökningar på ämnet och sammanlagt 914 personer.

Shangri La diet – ät vad du vill

Shangri La är en ny diet som har dykt upp, och som har en helt klart annorlunda vinkel. Istället för att sluta äta vissa saker, som kolhydrater eller fett, ska man istället äta teskedar rent fett.

Effekten ska komma ifrån att det rena och smaklösa fettet utlöser signaler i kroppen om att man egentligen inte äter. Effekten blir att kroppen frigör en massa fett, för att kompensera det dåliga matintaget.
Att man på detta sätt förlorar i vikt ska bero på att ens hungerkänsla försvagas. Man blir inte lika sugen på mat och söttsaker längre, vilket leder till ett mindre intag.

Om det hela verkligen fungerar känns skeptiskt, men det ska bli intressant att följa i varje fall.

Mellanmål vid bantning – bra eller dåligt?

En svensk undersökning har tittat på effekten att tillåta mellanmål vid bantning. Man undersökte personer som fick professionell hjälp med sin övervikt (BMI högre än 30).

En grupp fick äta 3 måltider per dag, och en annan 3 måltider samt 3 mellanmål per dag. Då båda grupperna fick professionell hjälp betyder detta inte att gruppen med mellanmål åt mer, utan att de åt oftare.

Det visade sig efter 1 år att man inte kunde se någon större skillnad mellan grupperna. Båda grupperna hade gått ner i vikt med omkring 5 kilo i snitt, och båda grupperna hade minskat sitt intag av fett. Gruppen som inte fick äta mellanmål rapporterade att de åt mindre mellanmål än tidigare, medan gruppen som fick äta mellanmål nu åt oftare mellanmål än tidigare.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att denna studie visar att det inte spelar någon roll om man åter mellanmål eller inte, så länge man äter mindre vid de vanliga måltiderna.