Monthly Archives: mars 2016

ADHD

ADHD är ett tillstånd som kännetecknade av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. ADHD är oftast diagnostiseras hos unga människor. Uppskattningsvis har 9% av barnen i åldrarna 3-17 år som har ADHD. Medan ADHD diagnostiseras vanligen i barndomen och inte bara påverkar det barnen. Uppskattningsvis 4% av de vuxna har ADHD.

Med behandling kan de flesta personer med ADHD att lyckas i skolan, arbetet och leda produktiva liv. Forskare använder nya verktyg som hjärnavbildning för att bättre förstå de villkor och för att hitta mer effektiva sätt att behandla och förebygga ADHD.

Symptom
Medan vissa beteenden som är förknippade med ADHD är normala kommer någon med ADHD ha svårt att kontrollera dessa beteenden och visar dem mycket oftare och längre än 6 månader.

Tecken på ouppmärksamhet inkluderar:

 • Blir lätt distraherad och hoppar från aktivitet till aktivitet.
 • Bli uttråkad av en uppgift snabbt.
 • Svårt att fokusera uppmärksamheten eller komplettera en enda uppgift eller aktivitet.
 • Problem med att slutföra hemuppgifter.
 • Förlora saker som skolmaterial eller leksaker.
 • Inte lyssnar eller uppmärksammar tilltal.
 • Dagdrömmer eller vandrar med bristande motivation.
 • Svårighet att bearbeta information snabbt.
 • Kämpar för att följa anvisningarna.

Tecken på hyperaktivitet inkluderar:

 • Nervösa och har svårt att sitta stilla.
 • Slutar inte prata.
 • Rör eller leker med allt.
 • Svårt att göra tysta uppgifter eller aktiviteter.

Tecken på impulsivitet inkluderar:

 • Otålighet.
 • Agerar utan hänsyn till konsekvenserna.
 • Svårighet att turas om, vänta eller dela.
 • Avbryta andra.

Orsaker

Det finns flera faktorer som tros bidra till ADHD:

Genetik.
Forskning visar att gener kan vara en stor bidragsgivare till ADHD. ADHD går ofta i familjer och vissa trender inom specifika områden i hjärnan som bidrar till uppmärksamhet.

Miljöfaktorer.
Studier visar ett samband mellan rökning och alkoholanvändning under graviditet och barn som har ADHD. Exponering för bly som barn har också visats för att öka sannolikheten av ADHD hos barn.

Diagnos
ADHD förekommer hos både barn och vuxna men är oftast diagnostiserad i barndomen. Att få en diagnos för ADHD kan ibland vara svårt eftersom symptomen på ADHD liknar typiska beteende som de flesta unga barn har. Lärarna är ofta de första som märker ADHD symptom eftersom de ser barn i en inlärningsmiljö med kamrater varje dag.

Det finns ingen enda test som kan diagnostisera ett barn med ADHD så att träffa en läkare eller psykolog för att samla all nödvändig information för att göra en diagnos är nödvändigt. Målet är att utesluta någon utomstående orsaker till symptom såsom miljöförändringar, svårigheter i skolan, medicinska problem och se till att ett barn är i övrigt friskt.

Behandling
ADHD hanteras och behandlas på flera sätt:

 • Läkemedel, inklusive stimulantia, ickestimulanta och antidepressiva medel
 • Beteendeterapi
 • Självförvaltning, utbildningsprogram och stöd genom skolor eller arbete eller alternativa behandlingsmetoder

Relaterade tillstånd

 • Omkring två tredjedelar av barn med ADHD har också ett annat tillstånd. Många vuxna påverkas också av symptom på ett annat tillstånd. Gemensamma villkor som är förknippade med ADHD innefattar följande.
 • Inlärningssvårigheter
 • Trotssyndrom, vägran att acceptera riktningar eller myndighet från vuxna eller andra
 • Uppförandestörning, ihållande destruktiva eller våldsamma beteenden
 • Ångest och depression
 • Tvångssyndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Tourettes syndrom
 • SömnstörningarSängvätning
 • Drogmissbruk
 • Symtom från andra förhållanden gör att behandla ADHD svårare. Att prata med en skicklig yrkesman att bidra till att skapa en korrekt diagnos kan bidra till att öka effektiviteten i behandlingen.

Psykisk ohälsa

En psykisk sjukdom är ett tillstånd som påverkar en persons tankar, känslor eller humör och kan påverka hans eller hennes förmåga att relatera till andra och funktion på en daglig basis. Varje person kommer att ha olika erfarenheter och då även personer med samma diagnos.

Återhämtning inklusive meningsfulla roller i det sociala livet, skola och arbete är möjligt speciellt när du börjar behandlingen tidigt och spela en viktig roll i din egen återhämtningsprocessen.

En psykiska hälsotillstånd är inte resultatet av en händelse. Forskning tyder på flera sammankoppling orsaker. Genetik, miljö och livsstil kombineras för att påverka huruvida någon utvecklar en psykisk hälsotillstånd. En stressande jobb eller hem liv gör att vissa människor mer mottagliga liksom traumatiska livshändelser som är offer för ett brott. Biokemiska processer och kretsar samt grundläggande hjärnans struktur kan spela en roll.

Återhämtning och välbefinnande
En av 5 vuxna upplever ett mentalt sämre hälsotillstånd varje år. En av 20 lever med en allvarlig psykisk sjukdom såsom schizofreni eller bipolär sjukdom. Förutom det är den personen som direkt upplever en psykisk sjukdom är personens familj, vänner som också påverkas.

50% av psykisk ohälsa börjar med 14 års ålder och 75% av psykisk ohälsa utvecklas efter ålder 24. De normala personlighet och beteendeförändringar i tonåren kan härma eller mask symptom på en psykisk hälsotillstånd. Tidigt engagemang och stöd är avgörande för att förbättra resultaten och öka löftet om återhämtning.